معلومات لازمه و بنیادی درمورد انتخابات سال ۲۰۱۷

JPEG

با تطبیق ماده شماره ۳۳۰ – ۱۱ کود انتخاباتی فرانسه، برای فرانسوییانی که در افغانستان اقامت دارند، انتخابات سال ۲۰۱۷ بتواریخ ذیل برگزار می شود :

JPEG

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه :
- دور اول : یکشنبه، ۲۳ اپریل ۲۰۱۷
- دور دوم : یکشنبه، ۷ می ۲۰۱۷

JPEG

انتخابات قوهء مقننه یا شورای ملی فرانسه – انتخاب نمایندگان یا وکلای ملت :
- دور اول : یکشنبه، ۴ جون ۲۰۱۷
- دور دوم : یکشنبه، ۱۸ جون ۲۰۱۷

شما، در دوره های انتخاباتی تدویر یافته در فرانسه بشرطی اشتراک ورزیده می توانید که در یک لِست انتخاباتی ثبت نام نموده باشید. شما، در صورتیکه درج لِست قونسلی ما باشید، معهذأ می توانید در کشوری که اقامت گزیده اید (یعنی، در سفارت جمهوری فرانسه در کابل - افغانستان)، نیز رأی بدهید. (برای ارزیابی مسئله و اخذ معلومات لازمه دربارهء ثبت نام قونسلی تان، لطفاً به سایت ذیل مراجعه نمایید : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904 ) شما، جهت اشتراک در انتخابات محلی، تنها در داخل خاک فرانسه ورقهء رأی منحصر به فرد خودرا در صندوق ارأ بکار برده می توانید. (شخصاً یا با سپردن وکالت)

یادداشت :

حذف نام یک تبعهء فرانسوی از راجستر اتباع فرانسوی که در خارج از کشور فرانسه مقیم اند، از لحاظ حقوقی منجر به حذف اش از لِست انتخاباتی قونسلی می گردد ؛ با استثنایی اینکه مخالفت ورزد.

در صورت عدم ارائه جواب از سوی یک تبعهء فرانسوی که معیاد ثبت نام اش در راجستر به اتمام رسیده باشد، شعبهء قونسلگری جمهوری فرانسه می تواند به حذف اش اقدام نماید.

بدین منظور، امر مهمی است که برای وضاحت، بازنگری و تجدید حالت و شرایط انتخاباتی تان، با مراجعه به آدرس برقی ذیل، تماس و ارتباط تان را برقرار نمایید :http://www.service-public.fr/compte/se-connecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCompte=particulier

JPEG

از توجه و دقت تان در این باب، سپاسگزاریم. کامیاب باشید !

تاریخ نشر 03/10/2016

قسمت بالایی صفحه