معرفی طرح پاسخ بشردوستانه برای سال ۲۰۱۶ [fr]

بروز چهاشنبه ۲۷ جنوری ۲۰۱۶ (۷ دلو ۱۳۹۴)، دفتر هماهنگی امور بشردوستانهء سازمان ملل متحد در افغانستان (OCHA) طرح پاسخ بشردوستانه خویش را برای سال ۲۰۱۶ میلادی معرفی کرد.

این پلان با تلفیقی از رویدادهای که سال پار را رقم زد، شرایط بشردوستانه امروز در افغانستان را شرح می دهد. طرح مذکور، راهبرد اجتماع بشردوستانه را که جوابده در مقابل عاجل ترین ضروریات است، تعیین می نماید.

JPEG

برای سال ۲۰۱۶، یک تقاضأی تمویل مالی به مبلغ ۳۹۳ میلیون دالر ارائه گردید. از۱، ۸ میلیون باشنده نیازمند وطن ۵، ۳ میلیون افغان در سال جاری میلادی از مبلغ یادشده مستفید خواهند شد ؛ این امداد پولی بسود نیازمندان فوق الذکر در چند بخش بحرانی به مصرف خواهد رسید : مواد غذایی، تغذیه، تصفیه یا پاک سازی، آب آشامیدنی و دسترسی به خدمات صحی یا بهره مندی از مداوا. حق اولویت به افرادی داده می شود که از اثر حوادث طبیعی و درگیری های مسلحانه صدمه دیده باشند، بخصوص به بیجاشدگانی که تعداد شان در حال افزایش متواتر است.

JPEG

ارائهء پلان پاسخ بشردوستانه برای سال ۲۰۱۶ میلادی، تعهد بشردوستانهء جامعهء بین المللی را در قبال افغانستان یکبار دیگر تسجیل کرد. جلالتمآب آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از این تعهد جامعهء جهانی اظهار سپاس و امتنان نمود. همچنان، ضمن این نشست از نقش خطیر موَسسات محلی رو به تصاعد و اهمیت پیگیری حمایت از آنها در راستای تپ و تلاش شان، یادآوری بعمل آمد.

تاریخ نشر 04/02/2016

قسمت بالایی صفحه