مصر – گفتگوی ژان – ایوو لودریان با همتای مصری اش (۱۸ می ۲۰۱۷ / ۲۸ ثور ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه با همتای مصری اش، آقای سمع شُکری بحث و گفتگو نمود.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه علاقه مندی و وابستگی خودرا به پیمان راهبردی میان کشورهای فرانسه و مصر که موصوف توسعه آن را در سال های گذشته شخصاً همراهی و همگامی نمود، خاطر نشان ساخت.

وزرأی فوق الذکر تعاملات منطقوی و خاصتاً بحران لیبیا را مطرح نمودند و ضرورت به پیگیری یک هماهنگی تنگاتنگ را در این باب همانند در باقی بحران های منطقوی تذکار دادند.

آقای ژان – ایوو لودریان حالت و وضعیت اقارب قربانیان سقوط طیاره شماره "ام.اس. ۸۰۴" مربوط به شرکت اِجیبت ایر را نیز یادآور گردید. حدوداً یک سال قبل از امروز، بتاریخ ۱۹ می ۲۰۱۶ میلادی (۳۰ ثور ۱۳۹۵ هجری شمسی) این سانحه هوایی غم انگیز منجر به مرگ شصت و شش سرنشین و خدمه طیاره متذکره شد. در این پرواز پانزده تن از هموطنان ما و چهارده تن از دیگر اتباع خارجی ای که در فرانسه سکونت داشتند مشمول جان باختگان بودند.

آقای ژان – ایوو لودریان مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانواده ها و نزدیکان قربانیان تقدیم داشت و ایشان را از همبستگی عمیق مان اطمینان داد.

فرانسه با حمایت مقامات مصری، خواستار وضاحت دهی تام به عوامل این فاجعه است. مقامات فرانسوی جهت رسیدن به این هدف، از بذل هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-egyptien-18-05-17

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه