مصر – ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان با همتای مصری اش (پاریس، ۲۶ جولای ۲۰۱۷ / ۴ اسد ۱۳۹۶)

بتاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۴ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آقای سمع شُکری همتای مصری اش، جهت انجام جلسه کاری بدور سفره دوستانه غذای شب، مشایعت و میزبانی نمود.

JPEG

این رویداد بعد از عزیمت مورخ ۸ جون (۱۸ جوزا) آقای ژان – ایوو لودریان به شهر قاهره، دومین ملاقات ذوات فوق الذکر محسوب می گردد.

مصر یک شریک عمده فرانسه است. شراکت راهبردی مان طی سالیان گذشته، بخصوص در امر مبارزه برضد دهشت بگونه چشمگیری توسعه یافته است.

وزرأی مذکور بحران های منطقوی ذیل را مطمح بحث و مداقه قرار دادند :

لیبیا : آقای ژان – ایوو لودریان نتایج جلسه مورخ ۲۵ جولای (۳ اسد) منعقده شهرک سِل – سِنت – کلو را که موصوف در آن اشتراک ورزیده و کشور مصر از نتایج آن استقبال نموده بود، مطرح ساخت. وزرأی نامبرده توافق کرده بودند تا جهت پیگیری کار مشترک و تنگاتنگ باهم دربارهء بحران لیبیا، تماس های منظم را حفظ نمایند ؛
خلیج : آقای ژان – ایوو لودریان دست آوردهای سفراش را در خلیج، بمنظور تسهیل بخشی به حل و فصل بحران، جمع بندی نمود. وزرأی امور خارجه فرانسه و مصر می پندارند که امر مبارزه علیه دهشت افگنی و تمویل اش، باید تمام دول را با عین میزان توقعات بسیج سازد ؛
روند صلح : وزیراروپا و امور خارجه فرانسه استعجالیت ازسرگیری روند سیاسی قابل اعتبار میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را در راستای نیل به یک راه حل مبتنی بر موجودیت دو دولت درکنارهم که یگانه حامل پیام صلح عادلانه و پایدار در شرق نزدیک می باشد، خاطر نشان نمود.

JPEG

این ملاقات و مشافهه رسمی نیز فُرصت داد تا پرونده های اصلی دوجانبه مورد کار و مداقه قرار گیرد.
آقای ژان – ایوو لودریان عزم مان را در قبال ارائهء وضاحت به عوامل ناپدید شدن طیاره مربوط به شرکت هوایی اجیپت ایر شماره ام.اس. ۸۰۴ حین پرواز بتاریخ ۱۹ می ۲۰۱۶ میلادی (۳۰ ثور ۱۳۹۵ هجری شمسی) تذکار داد. موصوف آمادگی کارشناسان فرانسوی را برای رساندن کمک و تعاون به خدمات تخنیکی کشور مصر مجدداً یادآور گردید.

بالاخره، هر دو وزیر خارجه مملکتین تبادلات تجاری حجیم مان را مطرح ساختند. آقای ژان – ایوو لودریان اراده مان را برای بذل جد و جهد بنفع انکشاف اجتماعی – اقتصادی مصر و افزایش سرمایه گذاری های فرانسوی درمیان گذاشت. نامبرده بخصوص از مشارکت نمادین میان فرانسه و مصر درمورد پروندهء کار ساخت و ساز و بسط متروی شهر قاهره یادآهانی بعمل آورد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/egypte/evenements/article/egypte-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-egyptien-26-07-17

تاریخ نشر 01/08/2017

قسمت بالایی صفحه