مصاحبه و بازدید سفیر فرانسه از شبکهء تلویزیونی آریانا نیوز (کابل، ۱۷ جولای ۲۰۱۹ / ۲۶ سرطان ۱۳۹۸)

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۷ جولای ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۶ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، نخست از ستودیو و دفاتر کاری شبکهء تلویزیونی آریانا نیوز واقع کابل بازدید بعمل آورد،

JPEG

و متعاقباً با تیم خبرنگاران، مسئولین و دیگر کارمندان زحمتکش، فعال و مستعد این شبکهء تلویزیونی اطلاع رسانی عامه ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

موصوف طی این دیدار دوستانه با اشتراک در برنامهء تحت عنوان "پس از خبر"، یک مصاحبه اختصاصی را بخصوص درمورد روند صلح و کارزارهای انتخاباتی پیشرو انجام داد. سفیر جمهوری فرانسه دربارهء قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان چنین گفت : "قانون اساسی موجود حاصل مبارزه و گنجینه مشترک افغان ها است". (...)

تاریخ نشر 18/07/2019

قسمت بالایی صفحه