مستند مصور تاریخی کوتاه از سفر رسمی غازی امان الله خان پادشاه و ملکه ثریا به فرانسه – اوایل سال ۱۹۲۸ میلادی مطابق به سال ۱۳۰۷ هجری شمسی

JPEG

شاه امان الله خان و ملکه ثریا بعد از ختم سفر به ایتالیا، بتاریخ ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ (جدی/ دلو ۱۳۰۷) عازم کشور فرانسه گردیدند.

JPEG

حکومت و مردم جمهوری فرانسه از شاه و ملکهء افغانستان آزاد و مستقل، با شور و صمیمیت تام پذیرایی نمودند.

JPEG

فرانسه – افغانستان : شاه امان الله خان طی سفراش به فرانسه، با مقامات فرانسوی بیشتر در زمینهء ایجاد همکاری دو جانبه در بخش های باستانشناسی، فرهنگ و معارف، بحث و مذاکره نمود.

JPEG

لطفاً جهت دسترسی به مستند مصور تاریخی یادشده، در اینجا کلیک نمایید :

تاریخ نشر 03/08/2016

قسمت بالایی صفحه