مستند مصور تاریخی، اول جون ۱۹۶۵ (اواسط ماه جوزا ۱۳۴۴) : "جنرال دو گول، رئیس جمهور فرانسه از محمد ظاهر، پادشاه افغانستان درمیدان هوایی اورلی پاریس پذیرایی می نماید".

از تاریخ اول الی سه ماه جون سال ۱۹۶۵میلادی مصادف به اواسط برج جوزا سال ۱۳۴۴ هجری شمسی، "عالیحضرت محمد ظاهر، پادشاه و علیاحضرت حمیرا، ملکه افغانستان، جهت انجام یک سفر رسمی به کشور دوست فرانسه تشریف می برند. عالیجناب جنرال شارل دو گول رئیس جمهور فرانسه و همسرشان، محترمه خانم ایوون دو گول، درمیدان هوایی اورلی پاریس از مهمانان رسمی افغان خود با گرمی و صمیمیت پذیرایی می نمایند".

JPEG

"جنرال دو گول از سران شاهی افغانستان که جهت انجام یک سفر رسمی به فرانسه تشریف
آورده اند، در میدان هوایی اورلی شخصاً پذیرایی می نماید. هر دو رهبر دولت، نخست نطق خیر مقدم و دوستی ایراد می نمایند و سپس کاروان رسمی همراهان و مهمانان بصوب کاخ اِلیزِه حرکت می کند.

JPEG

از تاریخ اول تا سه جون ۱۹۶۵ میلادی (اواسط ماه جوزا ۱۳۴۴ هجری شمسی)، محمد ظاهر شاه افغانستان مهمان فرانسه است ؛ موصوف با فرانسه شناخت خوبی داشته و این کشور را می پسندد : پادشاهء افغانستان در فرانسه تحصیلات خویش را دنبال نموده و در سال ۱۹۶۴ میلادی (۱۳۴۳ هجری شمسی)، قانون اساسی جدیدی را که از اصول و قوانین جمهوری پنجم (فرانسه) الهام گرفته است، تدوین نمود و بدین ترتیب، نظام شاهی مشروطه افغانستان به نظام شاهی پارلمانی مبدل گردید." (...)

JPEG

شارل دو گول

"والاحضرتا، فرانسه با هیجان زیاد بخود می بالد از اینکه در حضور شخص شما، از شاه بزرگی یک مردم با مناعت، شجاع و دوست پرور پذیرایی می نماید. اگراوضاع افغانستان مدت طولانی درانظارما بعید معلوم می شد، با این وجود، بوسیلهء فرهنگ و احساس با این کشور در مسیر تقرب و همسویی قرار داشتیم. اما اینک عصر جدید وسعت و پهنای جهان را کوچک و محدود می سازد، و پیشرفت، توازن و صلح برای بشر مبدل گردیده است به ارکان اساسی نه تنها زمینه ایجاد رُشد و ترقی اش، بلکه حتی در قبال اصل حیات و بقای اش؛ با عطف نظر به این امر، تفاهم سیاسی و همکاری عملی افغانستان و فرانسه، بهترین دلایل هستی و توجیه پذیری خودرا درمی یابد."

محمد ظاهر شاه

"آقای رئیس جمهور، با صداقت زیاد می خواهم تا از سخنان خیرمقدم نیکی که به من ابراز داشتید، اظهار امتنان نمایم. بخاطر دو موضوع در مقابل این بیانات احساس رقت و هیجان می کنم : نخست بعنوان رهبر و نمایندهء مردم ام، به شما اظهار سپاس می نمایم. افغان ها مردمی اند سرشار از مفهوم واقعی افتخار و به همین خاطر، آنها از روشن بینی، شجاعت، استقلالیت روحیه و متانت والای که شما، آقای رئیس، چون یک الگوی زیبایی در حالات مختلف و طی دهه های اخیر، به جهان هدیه نموده اید، ستایش و قدردانی می نمایند. بنام شخص خودم نیز می خواهم تا از شما تشکر نمایم : برایم جای بس مسرت است که فُرصت بازدید از این کشور نجیبی را می یابم که برایم مونس و آشنا است. زیرا، در گذشته سال چندی از طفولیت ام را در اینجا گذشتانده ام."


JPEG


جهت دسترسی به مستند مصور تاریخی یادشده، لطفاً در اینجا کلیک نمایید :
http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fiche-media/Gaulle00245/visite-du-roi-d-afghanistan-sm-mohammed-zaher-shah.html

تاریخ نشر 31/07/2016

قسمت بالایی صفحه