مسابقات روگبی سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) را تنظیم و تدوین می کند (۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۴ عقرب ۱۳۹۶)

مسئولین فِدِراسیون بین المللی "روگبی جهانی" امر واگذاری انسجام و انتظام جام جهانی مسابقات روگبی سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲ هجری شمسی) را بنفع کشور فرانسه رأی دادند. کشورهای ایرلند و افریقای جنوبی در این روند گزینش، دو نامزد رقیب بودند.

JPEG

اطلاعیهء مورخ ‍۱۶ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۵ عقرب ۱۳۹۶) سخنگو را در اینجا اخذ نموده بخوانید :

کشور فرانسه بحیث نخستین مقصد سیاحت جهان، همه ساله از ۸۵ میلیون سیاح پذیرایی می کند. سرزمین فرانسه دارای ظرفیت هوتلداری غیر قابل مقایسه، یک شبکهء حمل و نقل سریع و کارآ، و مهارت در امور پذیرایی شناخته شده در جهان است.

نامزدی فرانسه از حمایت ۱۰ شهر میزبانی که از تقریباً ۵،۲ میلیون تماشاچی پذیرایی و استقبال خواهد نمود، برخوردار می باشد. شهرهای مذکور از ورای رویدادهای مختلف ورزشی ای که فرانسه طی سال های اخیر از آنها میزبانی و پذیرایی نموده است، تعاملات، قواعد و طرزالعمل های این رخداد جهانی را کاملاً می شناسند.

فرانسه از سالیان مدیدی بدینسو، به استقبال و پذیرایی از رویدادهای ورزشی اجتناب ناپذیری چون، جام جهانی فوتبال در سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هجری شمسی)، جام جهانی روگبی در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ هجری شمسی) و یوافا یورو در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) متعهد است. امروز فرانسه یکی از مللی جهان است که در بخش تنظیم مواعد ورزشی گسترده و بزرگ، بیشترین مهارت و کاردانی را کسب نموده است. گواه این پیروزی فرانسه و همچنان شاهد پیروزی مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۲ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی) اش در انسجام و برگزاری بازی های اُلمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) می باشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/evenements/article/la-france-organisera-la-coupe-du-monde-de-rugby-en-2023-15-11-17

تاریخ نشر 23/11/2017

قسمت بالایی صفحه