مرگ اِکزاویهِ بولَن – ابلاغیهء ژان مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۱۹ فبروری ۲۰۱۷ / اول حوت ۱۳۹۵)

با کمال تأثر و اندوه از مرگ اِکزاویهِ بولَن اطلاع حاصل نمودم. موصوف یک چهره بزرگ و شناخته شده ای دوران فعالیت اتحادیه های زراعتی فرانسه، و در رأس فدِراسیون ملی اتحادیه های زارعین فرانسه، یک فعال اصلی گفتمان اجتماعی بود. روزگار، چندین مراتبه فُرصت و افتخار دیدار و گفتگو را با نامبرده به نصیبم گردانید.

JPEG

آقای اِکزاویهِ بولَن در طول عمراش، وابستگی خودرا در پیوند به این امری که نقش سکتور زراعت همچون کانون و منبع سرشار رُشد برای کشور مان ادامه یابد، تجلی داده و به اثبات رسانیده بود.

من مراتب همدردی و تسلیت عمیق خودرا به وابستگان وی تقدیم می دارم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/article/deces-de-xavier-beulin-19-02-17

تاریخ نشر 22/02/2017

قسمت بالایی صفحه