انستیتیوت فرانسه در افغانستان

JPEGبدنبال بیش از بیست سال مسدود بودن، انستیتیوت فرانسه در افغانستان در کابل دروازه های خویش را در اول نوامبر 2003 در مکانهای تعمیر شده در داخل لیسه استقلال، بازگشایی نمود.

ماوریتهای اصلی ارتقا تنوع فرهنگی، فرهنگ و زبان فرانسوی میباشند. به این امید، انستیتیوت فرانسه در افغانستان تعداد زیادی از رویدادهای فرهنگی جمعی از هنرمندان افغان و فرانسوی را در حیطه هنرهای پلاستیک (نقاشی، معماری و غیره)، موسیقی و تیاتر ترتیب میدهد.

انستیتیوت فرانسه در افغانستان در زمینه این تلاش یک ادیتوریم با 550 چوکی و مکانی وسیعی برای نمایش را اختیار قرار میدهد.

انستیتیوت فرانسه در افغانستان دوره های آموزش زبان فرانسوی را برای تمامی سطوح (ابتدایی و تایید شده) نوجوانان و بزرگسالان ارایه میدارد. تمامی استادان افغان و فرانسوی ما در زمینه تدریس زبان فرانسوی مجرب بوده و براساس امتحانی دشوار انتخاب میشوند.

انستیتیوت فرانسه در افغانستان مرکز رسمی امتحانات زبان فرانسوی برای (دیپلوم فراگیری زبان فرانسوی) و (دیپلوم کامل زبان فرانسوی) میباشد. این دیپلومها توسط وزارت تحصیلات ملی کشور فرانسه و شورای اروپا به رسمیت شناخته شده اند. دو دوره امتحانات در ماههای می و نوامبر سازمان داده شده اند.

انستیتیوت فرانسه در افغانستان کتابخانه ای مطبوع و مناسب با پنج مکان متصل به انترنت و تعداد زیادی مجله، بیش از 4000 اثر مرجع در تمامی موضوعات و قابل دسترس برای امانت گرفتن و رجوع، در اختیار قرار میدهد.

از مرکز فرهنگی فرانسه تقاضا کنید که بزنامه خود از طریق ایمیل به شما مرتبا بفرستد

سایت انترنت مرکز فرهنگی فرانسه

تاریخ نشر 29/11/2011

قسمت بالایی صفحه