مرکز آینده حفظ موزیم لوور در لیئوین

بروز جمعه ۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۷ قوس۱۳۹۶ هجری شمسی)، سنگ تهداب عمارت مرکز آینده حفظ و نگهداشت موزیم لوور در شهر لیئوین گذاشته شد. مرکز آینده حفظ و نگهداشت موزیم لوور در شهر لیئوین با موزیم لوور – لانس که از پنجمین سالگرداش تجلیل بعمل می آورد، یک قطب حقیقی ساحه ارضی انکشاف فرهنگی محسوب می گردد. توضیحات.

JPEG

همانند شهرهای ارل برای هنر عکاسی یا شارلویل-مِزیئر برای ساخت و رونمایی عروسک ها، شهر لانس شاهد بروز و عرض اندام یک قطب حقیقی فرهنگی در حوزهء معدنی لانس است. مرکز حفظ و نگهداشت موزیم لوور به ادامهء موزیم بزرگ منطقوی، درحالیکه موزیم لوور – لانس با داشتن تجهیزات و اکمالات جدیدی کاملاً بخدمت نگهداشت و پژوهش پنجمین سالگرداش را جشن می گیرد، در شهر لیئوین اعمار خواهد گردید.

JPEG

این قطب یا کانون جدید برای فعالان عامه منطقوی یک فُرصت مناسب برای تحکیم و بتحرک درآوردن مجدد حوزه معدنی یادشده که در سالیان اخیر برخوردار از انگیزه شده است، توصیف می گردد. منبعد موزیم لوور – لانس در ردیف سومین موزیم های بیشترین بازدید شده از سوی مردم در منطقه قرار می گیرد. یک پیروزی ای که مرکز حفظ و نگهداشت موزیم لوور این قطب آینده دست آوردهای عالی علم و دانش، زمینهء تحکیم آن را فراهم خواهد نمود. (...)

JPEG

جهت دریافت معلومات جامع و مزید درعرصه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Le-futur-Centre-de-conservation-du-Louvre-a-Lievin

تاریخ نشر 13/12/2017

قسمت بالایی صفحه