شورای قونسلی حوزهء "آسیای مرکزی" بتاریخ ۹ می ۲۰۱۶میلادی مطابق به ۲۰ ثور ۱۳۹۵هجری شمسی دایر گردید.

مجلس شورای قونسلی حوزهء قونسلی "آسیای مرکزی" بتاریخ ۹ می گذشته (۲۰ ثور) در ساختمان سفارت فرانسه مستقر در تهران که پُست محوری حوزه نامبرده محسوب می شود، برگزار گردید.

تذکر باید داد که حوزهء قونسلی "آسیای مرکزی"، دربرگیرنده کشورهای افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان و ترکمنستان است. (یعنی این حوزهء قونسلی مشمول ۹ مملکت منطقه می باشد)

با اجرای کلیک در اینجا، صورت جلسه اولین شورای قونسلی سال جاری ۲۰۱۶ را اخذ نموده و داونلود کنید :
http://www.ambafrance-af.org/Les-pr...

تاریخ نشر 22/06/2016

قسمت بالایی صفحه