مروری بر گفتگوهای امنیتی هرات : سخنرانی سفیر فرانسه [fr]

پنجمین دور گفتمان امنیتی هرات بتاریخ ۱۴ و ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۶ (۲۳ و ۲۴ میزان ۱۳۹۵) در شهر باستانی هرات برگزار شد. این کنفرانس از سوی انستیتیوت مطالعات راهبردی افغانستان با حضور آقای داوود مرادیان در رأس این نهاد پژوهشی تنظیم گردیده بود. امسال گفتگوی های مذکور تحت عنوان "خشونت و نظم سیاسی" از جانب داکتر سپنتا، مشاور امنیت ملی آقای کرزی، رئیس جمهور اسبق کشور و آقای محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات گشایش یافت.

سفارت فرانسه در افغانستان که شریک تاریخی انستیتیوت مطالعات راهبردی افغانستان و محافل گفتگوهای امنیتی هرات است، یک هیئت مهمی را جهت اشتراک در این رویداد عازم هرات نمود. آقای برونو تِرترهِ، مهمان خاص سفارت فرانسه و عضو بنیاد تحقیقات راهبردی درمورد "برگشت تاریخ" اظهار نظر نمود. سفیر فرانسه طی نخستین میز مدور درباره مسئلهء منشأ خشونت سخنرانی نمود.

نکات اصلی نُطق نامبرده بطور موجز :

PNG

خشونت بدون نظارت حالت عادی طبیعت است.

در حالت طبیعی، خشونت همگانی و غیر قابل مهار می باشد. تمدن استوار است بر تنظیم خشونت و انحصاراش از سوی دولت. برادری جهانی که در آرمان و هدف ملل متحد تمثیل گردیده است، آخرین مرحلهء پیشرفت تمدن معاصر را تشکیل می دهد.

اعتراضات و فقر، خشونت را توضیح داده نمی تواند.

اعتراضات و شکایات هر آنچه مشروع هم باشد، توضیحات قانع کننده محسوب نمی گردد. ربط ذات البینی بین عدم انکشاف و خشونت وجود ندارد. منابع خشونت مختلف است : طمع، میل به حاکمیت، انتقام جویی، داشتن وضعیت روانی مناسب در این عرصه. متأسفانه، نمونه های آن در تاریخ کم نیست.

خشونت در جوامع متمدن.

دو فرضیه را می توان مطرح ساخت : ۱)- دولت نقش اش را درست و بجا ایفا نمی کند و منتج به هرج و مرج و آشفتگی می گردد ؛ نمونه های دول گویا "ناکام" تمثال های معاصر این پدیده است. ۲)- دولت از آنچه ضرورت است پا فراتر می نهد و این امر ظلم و استبداد را بوجود می آورد.

JPEG

دوراهی خشونت دولت : استبداد اغتشاش می آفریند و بدآن مشروعیت می دهد.

در مقابل استبداد و ظلم، مقاومت مشروع است. (ماده دوم اعلامیهء حقوق بشر سال ۱۷۸۹ میلادی مصادف به ۱۱۶۸ هجری شمسی).

مردم سالاری، یگانه راه حل قابل گزینش است.

مردم سالاری یگانه راه بیرون رفت از این دوراهی بنظر می رسد. مردم سالاری حلقه لاینفک استبداد – بغاوت را می شکند ؛ انحصار استفاده از خشونت را که بچنگ دولت قرار دارد، مشروعیت می بخشد، و یک بدیلی است به خشونت شورشگرا.
نظام های مردم سالار غرب با گذشت زمان استفاده از خشونت را فراموش کردند. ولی، حملات ماه های اخیر، خشونت جمعی را در بطن شهر و جامعه دوباره تبارز داد. امروز فرانسه با "داعش" در جنگ است، و هر دو کشور مان برعلیه دشمن مشترک باهم متحد اند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه