مراکش – فرهنگ – افتتاح نمایشگاهی تحت عنوان "درمقابل پیکاسو" (۱۷ می – ۳۱ جولای ۲۰۱۷ / ۲۷ ثور – ۹ اسد ۱۳۹۶)

شهر رباط سر از روز چهارشنبه ۱۷ می ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۷ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، از یک نمایشگاه – رخدادی که از سوی فرانسه تحت عنوان "درمقابل پیکاسو" پیشنهاد شده است و زمینهء شناسایی با حدوداً صد اثر وابسته به کُلِکسیون های موزیم پیکاسو – پاریس را فراهم می سازد، پذیرایی می کند.

JPEG

این رویداد فرهنگی بزرگترین عملیاتی بشمار می آید که هرگز تا به امروز به استاد سترگ هنر معاصر در قارهء افریقا اختصاص نیافته است.

JPEG

این نمایشگاهء آثار نقاشی شده ماندگار که از سوی بنیاد ملی موزیم های مراکش با همکاری و پشتیبانی انتستیتیوت فرانسه در این کشور اهتمام یافته و پیشکش می گردد، یکی از لحظات غنی و نیرومند فصل فرهنگی سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) فرانسه را در خارج تشکیل می دهد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/evenements/article/maroc-culture-inauguration-de-l-exposition-face-a-picasso-17-05-31-07-17

تاریخ نشر 21/05/2017

قسمت بالایی صفحه