مراکش – سفر ژان–ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه (۷ – ۱۰ جون ۲۰۱۹ / ۱۷ – ۲۰ جوزا ۱۳۹۸)

آقای ژان–ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از تاریخ ۷ الی ۱۰ جون ۲۰۱۹ میلادی (از ۱۷ تا ۲۰ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی) عازم دولت شاهی مراکش گردید، و در آن کشور با آقای ناصر بووریتا، همتای مراکشی خویش ملاقات و گفتگو نمود. وزرأی فوق الذکر درچوکات تفاهماتی بسطح عالی ای که ما با دولت شاهی مراکش، این شریک راهبردی مان بخصوص در قارهء افریقا حفظ می نماییم، مسائل دو جانبه و منطقوی را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

JPEG

این بازدید رسمی وزیر امور خارجه کشور در دورنمای "ملاقات بسطح بُلند میان فرانسه و مراکش" که در خزان سال جاری میلادی (خزان سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) مدنظر گرفته شده است، فُرصت خوب بررسی و مطالعهء بخش های عدیده مشارکت استثنأیی را با دولت شاهی مراکش جهت پیگیری توسعهء تبادلات اقتصادی، تعمیق همکاری تعلیمی و فرهنگی، تقویت مبارزه علیه دهشت افگنی و مدیریت جریان مهاجرت ها فراهم ساخت.

وزیر امور خارجه کشور بمناسبت این عزیمت رسمی و درچوکات همکاری استثنأیی مان با دولت شاهی مراکش درعرصهء معارف، در شهر فِس از گروه تعلیم و تربیه ژان–دو–لا–فونتِن و مکتب موسسهء غیر حکومتی شمسی که از سوی سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم دولت شاهی مراکش حمایت می گردد، بازدید بعمل آورد.

وزیر امور خارجه کشور در یک مشافهه اقتصادی در پوهنتون یورومِد که به تعاملات همکاری فنآوری اختصاص یافته بود، اشتراک ورزید، و جامعهء فرانسوییان مقیم آن سرزمین را بحضور پذیرفت. جمهوری فرانسه با داشتن ۹۰۰ نمایندگی تابع شرکت های فرانسوی در سرزمین مراکش، نخستین سرمایه گذار خارجی، دومین عرضه کننده (به مبلغ ۳،۴ میلیارد یورو صادرات در سال ۲۰۱۶ میلادی / سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) و دومین مشتری (به مبلغ ۲،۴ میلیارد یورو واردات در سال ۲۰۱۶ میلادی / سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) توصیف می گردد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://twitter.com/i/moments/1138391176514588674
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/evenements/article/maroc-deplacement-de-jean-yves-le-drian-7-10-06-19

تاریخ نشر 11/06/2019

قسمت بالایی صفحه