مراسم یادبود از هفتاد و پنجمین سالگرد مورخ ۸ می سال ۱۹۴۵ میلادی مطابق به ۱۸ ثور سال ۱۳۲۴ هجری شمسی [fr]

سفیر فرانسه مراسم یادبود از هفتاد و پنجمین سالگرد ختم جنگ جهانی دوم، و شکست و انهزام مورخ ۸ می سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۸ ثور سال ۱۳۲۴ هجری شمسی) نظام نازی - رایش سوم را هدایت نمود.

صبح روز جمعه ۸ می ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۱۹ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، در حضورداشت آقای پییِر مایودون، سفیر اتحادیهء اروپا مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، به یاد، خاطرات و کارکردهای آن دلیران رزینی که جنگیدند و جان های شان را حین نبرد در راه دفاع از آزادی، و وقار و کرامت انسانی فدا نموده و از دست دادند، ادأی احترام و اکرام نمود.

امیدواریم که امروز آرمان های این جانباختگان زنده یاد تاریخ در افغانستانء منهمک در جستجو و تجسس صلح و آزادی تغلب یابد.

JPEG

متن بیانیهء آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه را بمناسبت گرامیداشت از هفتاد و پنجمین سالروز فتح مورخ ۸ می سال ۱۹۴۵ میلادی / ۱۸ ثور سال ۱۳۲۴ هجری شمسی از اینجا دریافت داشته و مطالعه نمایید : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/05/08/commemoration-du-75e-anniversaire-de-la-victoire-du-8-mai-1945

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه