مراسم گرامیداشت از صدومین سالروز متارکهء مورخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی و ختم جنگ جهانی اول (کابل، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۰ عقرب ۱۳۹۷) [fr]

قبل از ظهر روز یکشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط با "جنگ بزرگ" اوایل سدهء بیستم میلادی و عواقب وخیم و سرنوشت ساز این جنگ مدهش و عظیم برای کشورهای اروپایی و سایر دول جهان، مراسم بزرگداشت از صدومین سالگرد عقد متارکهء مورخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی (۲۰ عقرب ۱۲۹۷ هجری شمسی) را که به جنگ خانمانسوز جهانی اول (۱۹۱۴ – ۱۹۱۸ میلادی / ۱۲۹۳ – ۱۲۹۷ هجری شمسی) نقطه پایان بخشید، ریاست نمود.

JPEG

این مراسم رسمی ای که با حضورداشت جمیع کارمندان سفارت جمهوری فرانسه، جمعیت اتباع فرانسوی و مدعوین انجام یافت، زمینهء برگزاری پُرشأن و شکوه این سالروز تاریخی را در مقابل بنأی یادبود از درگذشتگان واقع محوطهء سفارت جمهوری فرانسه در کابل فراهم کرد.

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر کبیر جمهوری فرانسه بعد از قرائت متن پیام آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، مدال افتخاری پولیس ملی فرانسه را به یک تن از منسوبین امور امنیتی این سفارت در پاداش ایفای بیست سال دوره خدمت اش به ملت اعطأ نمود. متعاقباً، این رویداد خاص با گذاشتن اکلیل گُل در پای آبدهء یادبود از جانب سفیر فرانسه، با خوانش اسامی ۸۹ عسکر فرانسوی جانباخته طی سالیان ۲۰۰۲ – ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۸۱ – ۱۳۹۳ هجری شمسی) در سرزمین افغانستان و ۳ عسکری که طی سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) در دیگر میادین عملیات رزمی کشته شدند، پیگیری گردید.

JPEG

بعد از ختم تشریفات و مراسم رسمی بدین مناسبت، جمیع اشتراک کنندگان گردهمایی چند لحظه گرم و صمیمانه را با صرف اطعمه و اشربه بی تکلف و خودمانی باهم در گفتگو و تبادل نظر سپری نمودند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه