مراسم تشییع جنازهء خانم سیمون ویی در "پانتِوون" – زیارتگاه ملی جمهوری فرانسه در پاریس (یکشنبه، اول جولای ۲۰۱۸ / ۱۰ سرطان ۱۳۹۷)

یکشنبه اول جولای سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ سرطان سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) : مراسم رسمی تشییع جنازهء خانم سیمون ویی معهء تابوت آنتوَن ویی، همسراش در زیارتگاه ملی جمهوری فرانسه واقع پاریس – "پانتِوون" – نامبرده پنجمین خانمی است که در این زیارتگاه ملی بخاک سپرده می شود.

JPEG

ادأی احترام به یک "دولتزن"، به نبردها و به تاریخ اش که باید رهنمای مان باشد – خانم ویی می گفت : " اروپا را برمی گزینم، زیرا فرانسه را دوست دارم".

JPEG
JPEG

در اینجا کلیک کنید و مراسم رسمی مذکور را بطور زنده دنبال نمایید : https://t.co/j6dYrAMghL
https://twitter.com/Elysee

تاریخ نشر 01/07/2018

قسمت بالایی صفحه