مراسم بزرگداشت از متارکهء مورخ ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ میلادی / ۲۰ عقرب ۱۲۹۷ هجری شمسی : با حضورداشت بیش از ۶۰ رئیس دولت و حکومت در پاریس

سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) به مانند سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی)، با اخذ تصدیق و برچسب رسمی بیش از ۲۰۰۰ رویکار از سوی مأموریت مراسم یادبود صدومین سالروز و بعد از آغاز برنامهء گرامیداشت از صدومین سالگرد جنگ بزرگ، قوی ترین سال بسیج درسرزمین فرانسه و در خارج از کشور محسوب می گردد. مراسم بزرگداشت از متارکه مورخ ۱۱ نوامبر سال ۱۹۱۸ میلادی مصادف به ۲۰ عقرب سال ۱۲۹۷ هجری شمسی، نقطهء عروج این بسیج را تشکیل می دهد.

JPEG آرامگاه دوواومونت

بدین مناسبت تاریخی، بیش از ۱۲۰ تن از مقامات و زمامداران خارجی، جهت یادآوری و همچنان نیز تفکر و تعمق جهان کنونی در پرتو و شاخصه های آموخته های سال ۱۹۱۸ میلادی (۱۲۹۷ هجری شمسی) و صدها سال گذشته، در شهر پاریس گردهم می آیند. درچوکات برگزاری نخستین دور"مجتمع پاریس برای صلح (https://parispeaceforum.org/fr/)، ذوات فوق الذکر معهء جامعهء مدنی راه حل های بدیع را در راستای چندجانبه گرایی بازسازی شده تصور و خلق می نمایند.

از تاریخ ۴ الی ۹ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۳ تا ۱۸ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی) : وارسی و بازدید رئیس جمهوری فرانسه از میادین و جبهات نبرد

در طول جنگ جهانی اول، انسان های زیادی که از سرتاسر جهان مواصلت نموده بودند، در میادین و جبهات نبرد شمال و شرق فرانسه جانباختند. در طول کم و بیش پنج روز، آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه عازم شرق – بزرگ، مناطق علیای فرانسه، و یازده ولایت مضروب و آسیب دیده جنگ می گردد : یعنی، راین سفلا، لو موزِل، لا مورت-اِ-موزِل، لا موز، اَردِن ها، لا مارن، لِن، شمال، لو پا-دو-کالیِ، لا سوم و لواز.

۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی : گردهمایی بیش از ۱۲۰ مقام و زمامدار خارجی در شهر پاریس

بعد از ختم مراسم فرانسه – آلمان در محل تاریخی عقد متارکه کومپیِین بروز شنبه ۱۰ نوامبر (۱۹ عقرب) و درحضورداشت رئیس جمهوری فرانسه و خانم انگلا مِرکل، صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان، بیش از ۱۲۰ مقام و زمامدار خارجی به نمایندگی از دول متخاصم جنگ بزرگ، نهادهای اروپایی، ملل متحد و چندین سازمان بین المللی، در طاق ظفر واقع قلب پاریس دورهم جمع می شوند.

JPEG طاق ظفر

متعاقباً مقامات مذکور، جهت افتتاح اجلاس نخستین دور مجتمع پاریس درمورد صلح (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/gouvernance/evenements-et-actualites-sur-le-theme-de-la-gouvernance/article/forum-de-paris-sur-la-paix-1ere-edition-du-11-au-13-novembre-2018)، در تالار بزرگ دو لا ویلِت، تجمع می نمایند. منظور از تدویر و محتوای این مجتمع صلح در پاسخ به افزایش تنش های جهان معاصر، تبدیل شدن به روز موعود سالانهء رویکارها، افکار و ابتکارتی است که بطور عملی در راستای همکاری بهتر بین المللی دربارهء تعاملات جهانی، یک بسیج عادلانه تر و منصفانه تر، و یک نظم چندجانبه موثرتر و حاوی مشروعیت تحکیم یافته سهم گیرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/commemoration-de-l-armistice-du-11-novembre-1918-plus-de-60-chefs-d-etat-et-de

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه