مراسمِ متارکه 11 نوامبر [fr]

جهت بزرگداشت از نود و ششمین سالگرد ترک مخاصمه سال 1918 و یاد وبود از تمامی عساکر کشته شده در راه فرانسه، یک فرقهَ فرانسوی مستقر در افغانستان، جهت اجرای مراسم ادای احترام عسکری جمع شد. طی این مراسم ادای احترام حربی، برید جنرال لوای هوایی فیلیپ لاویین، فرمانده قوا "پامیر" چندین مدال و پاداش را تفویض نمود. مراسمی نیز نظامیان ملل مختلفی را که در میدان بین المللی کابل (کاییا) مستقر استند، با هم یکجا ساخت.

در آخر روز و به دعوت سفیر فرانسه در افغانستان، یک هیئت نیروی "پامیر" بعداً با گذاشتن اکلیل گُل در پای لوح منقوشی که به یاد و بود از نظامیان فرانسوی کشته شده طی نبرد در افغانستان، ساخته شده است، مراتب احترام را بجا آورد.
بالاخره بتاریخ 9 نوامبر مصادف 18 عقرب، مراسم ادای احترام نظامی یا "مراسم روز یاد و بود" که چندین هیئت منجمله هیئتِ فرانسوی را گِردهم آورده بود، در قرارگاه عمومی "آیساف" برپا گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه