محیط زیست – مسودهء پیمان جهانی (۲۴ می ۲۰۱۹ / ۳ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)

رئیس جمهوری فرانسه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی (ماه های سنبله/میزان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) خطاب به اعضای سازمان ملل متحد، امر تصویب یک پیمان جهانی محیط زیست را جهت بخشیدن قدرت بیشتر به اصول بزرگ حق بین المللی محیط زیست، پیشنهاد نمود.

JPEG

یک گروه کاری بین الحکومتی جهت ارائهء پاسخ به این فراخوان از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های ثور/جوزا سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) تشکیل گردید. گروه کاری مذکور بعد از تدویر سه مقطع گفتگو و مشافهه واقع شهر نایروبی، و آنهم در تفاهم و توافق جوانب ذیدخل قضیه یک سلسله توصیه های را درقبال تحکیم حق بین المللی محیط زیست وضع و تصویب کرد. یک اعلامیه سیاسی بایست درچوکات پنجاهمین سالگرد موءتمر ستُکهُلم سال ۱۹۷۲ میلادی (سال ۱۳۵۱ هجری شمسی) حین برگزاری یک کنفرانسی بسطح بُلند تصویب گردد : اعلامیه متذکره بمناسبت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد محیط زیست در سال ۲۰۲۱ میلادی (سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) تهیه و آماده خواهد شد.

JPEG

جمهوری فرانسه از نتایجی که از بهر بسیج نیرومند فرانسوی و اروپایی در شهر نایروبی بدست آمد، استقبال و تمجید می کند. سخن از پیشرفتی است بصوب وضع ابزاری از سوی جامعهء جهانی که امکان تحکیم حکومتداری و حق بین المللی محیط زیست را فراهم می سازد. جمهوری فرانسه جهت نائل آمدن بر بُلندپروازانه ترین نتیجه ممکنه کما فی السابق بسیج باقی خواهد ماند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2019/article/environnement-projet-de-pacte-mondial-24-05-19

تاریخ نشر 26/05/2019

قسمت بالایی صفحه