محیط زیست – روز جهانی محیط زیست (۵ جون ۲۰۱۸ / ۱۵ جوزا ۱۳۹۷)محیط زیست – روز جهانی محیط زیست (۵ جون ۲۰۱۸ / ۱۵ جوزا ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز جهانی محیط زیست، استعجالیت یک بسیج بین المللی را در برابر بحران جهانی محیط زیست که رفاه و امنیت مان را مورد تهدید قرار داده است، خاطر نشان ساخت. چنین وضعیت و شرایطی ایجاب یک تغییرعمیق شیوهء کارکردهای مان را کرده، و همچنان نیز باید در یک عملکرد چندجانبه موثر تجلی یابد.

JPEG

بحران زیست محیطی ای که بر کرهء زمین حکمفرماست، نظر به سرعت، گستردگی و پیامدهای اش بی پیشینه است. صعود متداوم افرازات گازهای گلخانه ای، یک تغییر اقلیمی توأم با عواقب بی حد و حصر را بالای صحت، زراعت و تنوع حیاتی بوجود آورده است. حالا این تنوع حیاتی در حال انقراض و تخریب بوده و بواسطهء اعمال فشار بر نظم های زیست محیطی تحت تهدید واقع شده است ؛ از جانب دیگر، اقیانوس ها بخصوص بذریعهء پرتاب بی حساب زباله های پلاستیکی، میزان آلودگی اش رو به افزایش نهاده است

JPEG

پاسخ ها به این تعاملات عمومی باید جنبه عملی داشته باشد و با انجام تفاهمات چندجانبه شکل گیرد. جمهوری فرانسه در راستای تقویهء تطبیق ابزار و اهداف مشترک در خدمت تنوع حیات و حفاظت از محیط زیست، درکنار شرکای بین المللی اش جد و جهد می ورزد.

توافقنامهء پاریس درمورد تغییرات اقلیمی که اکنون از سوی ۱۷۷ عضو تصویب گردیده، به اثبات می رساند که دست یازیدن بطور همگانی برای یک محیط زیست سالم و مناسب، امکان پذیر است. جمهوری فرانسه از همین آلان به تعمیل آن در سرزمین اش و در صحنهء بین المللی متعهد است. یوم موعود آینده، برگزاری مورخ ماه دسامبر سال جاری میلادی (قوس/جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی) اجلاس کنفرانس بین المللی در مورد اقلیم یا "کوپ ۲۴ - COP 24"، تحت ریاست کشور پولند خواهد بود. این نشست جهانی باید به مقررات اجرایی محکم، بُلندپروازانه و عملی بانجامد

JPEG

ما، جهت کودبندی، تحکیم و پخش و نشر اساسات بزرگ حقوق بین المللی محیط زیست در راستای وضع یک پیمان جهانی برای محیط زیست تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، نیز جد و جهد می ورزیم. جمهوری فرانسه متوقعست تا مذاکرات این پیمان که نخستین قطعنامه مرحله ای آن با اکثریت وسیع بتاریخ ۱۰ می (۲۰ ثور) گذشته به تصویب رسید، با درک حس مسئولیت و استعجالیتی که بحران زیست محیطی کنونی بر ما تحمیل کرده است، به پیش برده شود. این تقلا و زحمات زمانی تمامی معنی و فحوای خودرا می یابد که یک بسیج همگانی و یک تحرک دسته جمعی در قبال انکشاف راه حل های عملی، محلی، ملی و بین المللی تحریض یابد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2018/article/environnement-journee-mondiale-de-l-environnement-05-06-18

تاریخ نشر 05/07/2018

قسمت بالایی صفحه