محکوم نمودن واقعهء قتل عام اورلاندو از جانب آقای ژان – مارک ایرو [fr]

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در قبال کشتاری که دیروز در اورلاندو انجام یافت و ایالات متحده امریکا را در بستر غم و اندوه نشاند، از خود واکنش نشان داد. اینهم متن ابلاغیهء نامبرده :

JPEG

"با تأثر عمیق و جانکاه از تیراندازی ای که نا وقت شب شنبه و صبحگاه یکشنبه در اورلاندو رُخ داد و منجر به نتیجه هولناک انسانی گردید، اطلاع حاصل نمودم.

مراتب تسلیت و همدردی خودرا نخست به خانواده های قربانیان ابراز داشته و همچنان به تعداد کثیری مجروحین این واقعه خونبار، شفای عاجل تمنا دارم.

مراتب همبستگی تام خودرا در این آزمون مهیب به مردم ایالات متحده امریکا و به سران شان اظهار می دارم. در مقابل یک چنین رویدادی، کشور فرانسه در کنار ایالات متحده امریکا می ایستد."

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه