محلات جاویدان – سفری به قلب مناطق میراث های باستانی جهان

موزیم – نمایشگاه

نمایشگاهی تحت عنوان "محلات جاویدان از بامیان تا پالمیر، سفری به قلب مناطق میراث های باستانی جهان" از تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ الی ۹ جنوری ۲۰۱۷ (از ۲۴ قوس تا ۲۰ جدی ۱۳۹۵)، در"گران پَلهِ" یا قصر بزرگ واقع در شهر پاریس دایر می گردد. این نمایشگاه فرهنگی و تاریخی با ارائهء ترتیبات و تنظیمات جامع و استثنأیی، بیننده و شایق خویش را به عزم و جزم برای انجام سفری بصوب قلب چهار محل باستانی و تاریخی واقع در کشورهای سوریه و عراق وا داشته و دعوت می نماید.

JPEG

نمایشگاه تاریخی "محلات جاویدان" در "گران پَلهِ" یا قصر بزرگ پاریس ، شما علاقه مندان را کاملاً بخود جذب نموده، و در بطن و قلب چهار منطقهء باستانی ای که بدبختانه امروز با بروز و ادامه جنگ های تباه کن در معرض تهدید و خطر قرار دارند، می برد : با به نمایش گذاشتن فیلم های بیسابقه با ابعاد ۳۶۰ درجه ای، محلاتی چون خورس آباد در عراق، پالمیر، مسجد جامع عصر اموییان دمشق و قلعهء شهسواران در سوریه... .

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید و کامل در زمینه :
http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Sites-eternels-voyage-au-coeur-des-sites-du-patrimoine-universel

تاریخ نشر 03/01/2017

قسمت بالایی صفحه