محافظت از زنان در مقابل خشونت های خانوادگی در زمان شیوع مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"

جمهوری فرانسه و همچنان یک گروه فرامنطقوی متشکل از کشورهای مربوط به تمام قاره ها و سطوح انکشاف، حین اجلاس مورخ ۳۰ جون (۱۰ سرطان) نخستین روز چهل و چهارمین مقطع شورای حقوق بشر، یک اعلامیه مشترک را درمورد اتخاذ تدابیر در راستای محافظت از زنان در مقابل خشونت های خانوادگی در زمان شیوع مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" تبیین دادند.

JPEG

نظر به اطلاعات سازمان ملل متحد، علائم و نشانه های خشونت های خانوادگی از %۳۰ تا حدوداً %۲۰۰ در بعضی مناطق جهان افزایش یافته است. منشی عمومی سازمان ملل متحد این نائبه و رزیئه را همچون "مرض واگیر سایه" توصیف نمود. خشونت های جنسیتی و جنسی در زمرهء تخلف و نقض بیشتر شایع و مروج حقوق بشر شمرده می شود : از هر سه زن، یک زن و آنهم در اکثر موارد از سوی همسر یا همسر سابق خویش، هدف خشونت های جنسیتی و جنسی قرار گرفته است.

اعلامیه مشترک را مطالعه و مداقه نمایید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Declaration-transregionale-sur-l-intensification-des-efforts-pour-eliminer

اعلامیه اشعار می دارد و جهت جلوگیری و ختم خشونت های خانوادگی، به تدوین و تعبیهء یک رساله ای که طرزالعمل های مناسب و سالم، و از آغاز شیوع مرض همه گیر و قرنطینه راهکارهای موثر تعمیل شده از سوی حکومت ها را تألیف می کند، مبادرت می ورزد. این رهنمای عملی باید در روز بین المللی علیه خشونت های ارتکاب یافته بر زنان بتاریخ ۲۴ نوامبر (۴ قوس) در شهر نیویارک ارائه و معرفی گردد، و برای اجلاس مجتمع نسل مساوات که طی تابستان سال ۲۰۲۱ میلادی (تابستان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) دایر می گردد، انضمام و اتمام یابد.

جمهوری فرانسه مبتکر این رویکار بوده و از همکاری ممالک اطمینان خاطر کسب نموده، و در زمینه مطمئن است.

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu-geneve.delegfrance.org/Proteger-les-femmes-contre-les-violences-domestiques-en-temps-de-Covid-19

تاریخ نشر 04/07/2020

قسمت بالایی صفحه