"مجسمه" در شهر هرات به نمایش درآمد [fr]

در سال 2015، انستیتیوت فرانسه در افغانستان حمایت خودرا از گروپ تئاتری افغان، بنامِ "انجمن فرهنگی سمآ" (*) با تمویل ارائه نمایشنامهء"مجسمه" در شهرهرات، نوشتهء ظاهر سنگر، تجدید نمود.

JPEG

داستانِ مجسمه ها یا بت ها در کارگاهء مجسمه ساز آغاز می شود ... . در غیابت وی، این مجسمه ها بتحرک در آمده، زنده می شوند و مطابق به موادی که در ساخت و ساز شان بکار رفته است، با قدرتمندی و ارزشمندی خویش مواجه می گردند : طلا – دنیای مادی، تکبرِ ثروتمندی ؛ پول – جهان معنویت، خردمندی ؛ گِل رُس – روح زمین و اجماع معنوی ... . این مجسمه های متحرک، خنده دار ولی زیرکانه از تمثیلِ آرزومندی ها و هم پیروزی ها و شکست های شخصیت های بزرگ جهان ما اباء نمی ورزند. یک کُمیدی غم انگیز و پُرشور و هیجانی است که با ظرافت خاصی به قید تحریر درآمده و بینندگان بسهولت خودرا در پارچه هنری می یابند و مجذوب و شیفته آن می شوند.

JPEG

تئاتر ملی هرات که برنگ قرمز آراسته شده و گنجایش تنها 60 نفر را دارد، حین اجرای نمایشات بیشتراز 200 تن از مدعوین را در خود پذیرفت ؛ در تئاتر پوهنتون غالب بیش از 250 بیننده کیفیت کاری این گروپ جوان تئاتر را مورد ستایش قرار دادند. حاضرین هر بار مسحور قوت متن و اجرای تمثیل بازیگران شده و هنرمندان بالای ستیژ، بنوبه خود در اخیر ارائه هر نمایش هنری شان از استقبال گرم شائقین با کف زدن های پیهم طی دقایق طولانی، متعجب می شدند. درختم اجرای نمایشات تئاتری، هنرمندان و هنردوستان هرات باستان، خواهش پذیرایی این گروپ تئاتری را در یک سری برنامه های صنوف ماستری و کارگاه های ابداع و نوآوری اظهار داشتند.

تیلویزیون ملی هرات، تیلویزیون آریانا، تیلویزیون اِ.اِس.آر، تیلویزیون ترقی، تیلویزیون نگین الریاض، دور اجرای برنامه های هنرمندان را همراهی نموده و نمایشات شانرا فیلمبرداری نمودند.

یک مقر کارِهنری جدید در انستیتیوت فرانسه در افغانستان، جهت تولید مشترک نمایش بکرِ"رومئو و ژولیت" به زبان دری و به سبک معاصر، برایشان اهداء می گردد.

JPEG

(*) این انجمن فرهنگی از ده هنرمند جوان پوهنځی هنرهای زیبا، دیپارتمنت تئاتر و تئاتر ملی افغانستان تشکیل شده، در سال 2010 تاَسیس و نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور ثبت و راجستر گردیده است.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه