مجتمع پاریس درمورد صلح – کارزار داوطلبی رویکارهای سال ۲۰۲۱ میلادی / ۱۴۰۰ هجری شمسی [fr]

آیا شما یک راه حل عینی ای دارید که جوابگوی یک چالش جهانی باشد ؟ علیهذا، راه حل تان را در اجلاس چهارمین دور مجتمع پاریس درمورد صلح که از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی (از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ عقرب سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) برگزار می گردد، ارائه و معرفی نمائید ! رویکار تان را تا روز یکشنبه ۹ می سال ۲۰۲۱ میلادی (۲۰ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) بسپارید.

مجتمع پاریس درمورد صلح در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه عقرب سال ۱۴۰۰ هجری شمسی)، بر هدف ازسرگیری ادغامی تر تمرکز داشته، و ابتکاراتی را در راستای مدیریت و مهار بهتر چالش های جهانی و مایملک و دارایی های عامه عمومی پیشنهاد خواهد کرد.

همه ساله، از رویکارهای حکومتداری مبین راه حل های عینی در مقابل چالش های جهانی در داخل محیط راه حل های مجتمع مزبور استقبال بعمل آمده و در گفتمان ها شریک می گردد. راه حل های پیشنهادی در پرتو اجلاس مجتمع فوق الذکر باید مرحلهء طرح و استنباط را گذشتانده و با بُعد بین المللی و همکاری، و نظر به ظرفیت خلاقیت اش در قبال ایجاد یک تغییر و تحول پایدار در بطن حکومتداری جهانی متمایز باشد. به دلیل وجود شک، شبهه و ناباوری های منوط به تحول مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، اشتراک حاملین رویکار در مراسم تدویر چهارمین دور اجلاس مجتمع مذکور می تواند حضوری (معجون) یا مجازی باشد.

امسال، مجتمع پاریس درمورد صلح فقط پرونده های نامزدی رویکارهای حاوی یکی از موضوعات ذیل را می پذیرد :

- مبارزه علیه بحران مرض ساری "کووید-۱۹" ؛
- حکومتداری بهتر جو و فضاهای مشترک ؛
- حکومتداری بهتر دنیای دیجیتالی ؛
- مبارزه علیه اطلاعات مکذوب و تهدیدات در برابر مطبوعات ؛
- حفاظت از فضای عامه در زمان شیوع مرض ساری "کووید-۱۹" ؛
- نیل به مساوات میان مردان و زنان ؛
- تقویت و مقدرت همکاری جنوب – جنوب ؛
- اصلاح نظام سرمایه داری بواسطهء اقتصاد اجتماعی و منسجم و یکپارچه.

کی می تواند اشتراک ورزد ؟

این کارزار داوطلبی رویکارها متوجه جمیع فعالان حکومتداری است : یعنی، عطف توجه دول، تأسیسات بین المللی، تشکیلات و جمائع محلی، موسسات غیر حکومتی، شرکت ها، بنیادها، بنگاه های انکشافی، گروه ها و فئات مذهبی، انجمن ها، اندیشکده ها، پوهنتون ها وغیره.

چرا یک رویکاری را پیشنهاد نمود ؟

شما با اشتراک در اجلاس مجتمع پاریس درمورد صلح منحیث حامل رویکار، یگانه فُرصت پیشبرد رویکار تان را بدست خواهید آورد.

- شناساندن آن از بهر تجمع و ازدحام اشتراک کنندگان و معروض به دید رسانه ای بین المللی رویداد ؛
- با ارائه و معرفی آن به مردمان مختلف، تحت شکل "پیچ" – عملکرد آغازین، یا حین انجام یک گفتمان، یا سهلاً با تعیین وعده ملاقات به دیگر اشتراک کنندگان در غرفه یا معرض تان ؛
- با انجام دید و وادیدها با شرکای بالقوه : یعنی، با نمایندگان ارشد حکومات اشتراک کننده، سازمان های بین المللی، موسسات و سازمان های غیر حکومتی و شرکت ها، بشردوستان، متخصصین، خبرنگاران وغیره.
- شما نیز می توانید تجارب، تردستی ها و مهارت های تان را با دیگر حاملین رویکار و اشتراک کنندگان مجیء از سراسر جهان شریک سازید.

تمام رویکارهای که حین اجلاس چهارمین دور ارائه و معرفی می گردد، امکان گزینش همچون ابتکار استظهاری را حاصل کرده و از مدت یکسال حمایت منحصر به فرد از سوی مجتمع فوق الذکر جهت پیشبرد معروض به دید، دفاعیه، مشارکت ها و ساخت و ساز انتظامی و انضباطی متمتع می گردد.

چگونه یک رویکار را می توان پیشنهاد نمود ؟

شما می توانید تا روز یکشنبه ۹ می سال ۲۰۲۱ میلادی (۲۰ ثور سال ۱۴۰۰ هجری شمسی) بساعت ۵۹ : ۱۱ شب (بوقت پاریس، میعاد مرعی الاجرا متقن) بذریعهء سایت ذیل رویکار تان را تسلیم نمائید : https://parispeaceforum.org/fr/appel-a-projets/

جهت دریافت معلومات مزید : https://onu.delegfrance.org/forum-de-paris-sur-la-paix-appel-a-projets-2021
https://onu.delegfrance.org/paris-peace-forum-call-for-projects-2021

تاریخ نشر 26/04/2021

قسمت بالایی صفحه