"مجتمع نسل مساوات" [fr]

روز موعود در "مجتمع نسل مساوات" !

JPEG

"مجتمع نسل مساوات" یک موءتمر جهانی است برای تأمین برابری میان زنان و مردان که از سوی "سازمان ملل متحد – نسوان" (http://www.unwomen.org/fr) انسجام یافته، و با همکاری و مشارکت جامعهء مدنی و آنهم تحت جهش و پویایی اش ازسوی کشورهای فرانسه و مکسیک مشترکاً ریاست می گردد. مجتمع فوق الذکر بتاریخ ۷ و ۸ ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی (۱‍۷ و ۱۸ ماه ثور سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) در شهر مکسیکو افتتاح و راه اندازی گردیده، و بین ایام ۷ و ۱۰ ماه جولای سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۶ و ۱۹ ماه سرطان سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) در شهر پاریس به لحظات عروج خویش خواهد رسید.

"مجتمع نسل مساوات"، بیست و پنج سال بعد از اجلاس چهارمین کنفرانس جهانی درمورد زنان مندرجه صحیفهء تاریخ، و تصویب اعلامیه و برنامهء بیجینگ که کاملترین چهارچوب رسیدن به خودکفایی زنان و به تساوی میان زنان و مردان را تشکیل می دهد، یک ترازنامهء حصول پیشرفت ها را تعبیه، و درچوکات کارزار بین النسلی بی سابقه تحت عنوان "نسل مساوات : برای حقوق زنان و یک آینده مساویانه"، یک برنامهء تدابیرعملی را برای نائل آمدن به امر تساوی جنسیتی قبل از سال ۲۰۳۰ میلادی (سال ۱۴۰۹ هجری شمسی) تدوین نموده مرقوم می دارد.

"مجتمع نسل مساوات" جهت ارتقای یک عملکرد سریع و مسئولیت پذیری در راستای تأمین برابری میان زنان و مردان، شکل و شمایل یک گفتمان عامه بین المللی را بخود اختیار خواهد کرد. این مجتمع از قدرت بسیج بنفع حقوق زنان، همبستگی نسوان و تحرک و تکاپوی جوانان برای توفیق به یک تغییر و تحول عمیق گرامیداشت بعمل خواهد آورد. مجتمع مزبور برای فراهم ساختن زمینه اشتراک حداکثر علاقه مندان موضوع، بذریعهء جلسات تعاملی مستقیماً با دیگر حصص جهان اتصال خواهد یافت.

رهبران فعالان مختلف (مانند جامعهء مدنی، مقامات دولتی، شرکت ها، شاروالی ها، شوراهای پارلمانی، اتحادیه ها، رسانه ها وغیره) گردهم آمده، و در این مجتمعی که تمرکز بر مشارکت ها بین النسلی و چندجانبه خواهد داشت، اشتراک خواهند ورزید.

PNG

بالاخره، مجتمع مذکور به مشارکت های عملی و مسئولیت پذیری بسود یک عملکرد سریع در بزرگترین ردیف درمورد مسائل اساسی جهت رسیدن به تساوی جنسیتی خواهد انجامید.

بزودی درعرصه معلومات بیشتر بخدمت پیشکش خواهد شد ؛ بروز شدن این خبر را دنبال نمایید !

جهت دریافت معلومات مزید و جامع : : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه