متن و ایراد زندهء بیانیه آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه خطاب به مردم فرانسه (درمورد شیوع و مبارزه با ویروس کُرونا – "کووید-۱۹"، ۱۳ اپریل ۲۰۲۰ میلادی / ۲۵ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی [fr]

" به بیانیهء آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه خطاب به مردم فرانسه مراجعه نمایید:

"زنان و مردان سرزمین فرانسه،

هموطنان عزیزم،

ما همین اکنون ایام صعب و دشواری را می گذرانیم.

ما جمیع مان آلان در مقابل این ویروس مهیب، نامریی و غیر قابل پیش بینی، ترس و اضطراب را برای استبقاء زندگی والدین و خودمان در تاروپود وجود حس می نماییم.

خستگی، دلتنگی و بیزاری برای بعضی ها، ماتم و غم برای دیگران.

سپری نمودن این دوره زمانیکه ما به تعداد غفیری در یک اپارتمان کوچک و تنگی زندگی نموده، در منزل مان از وسایل ارتباطی لازمه برای آگهی، فراگیری، تفریح و مراوده محروم باشیم، هنوزهم دشوارتر می گردد. امرار چنین حیاتی، حینیکه تنش ها در محل موجود باشد و خطرات خشونت در بطن خانواده امور یومیه را تقطیع کند، فراتر از تعسر در روال زندگانی می گردد - ما عمیم مان در طول دوره متذکره، تنهایی و حزن بزرگان مان را درک می نماییم."

متن کامل سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه را خطاب به مردم این سرزمین از اینجا دریافت بدارید :

PDF - 574.1 kb
Adresse aux Français du Président de la République
(PDF - 574.1 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه