متن سخنرانی سفیر فرانسه به مناسبت جایزه فرانسه و آلمان برای زن افغان [fr]

جناب وزیر صاحب امور زنان
خانم ها و آقایان اعضای هیئت داوری
خبرنگاران محترم

یک نویسنده بزرگ فرانسوی به نام ستیندهال در قرن 19 در اثر خویش نوشته بود : "پذیرش برابری کامل زنان از نشانه های بارز تمدن و عامل افزایش نیروی فکری و احتمال خوشبختی است.

بهبود وضعیت زنان در تمام کشورهای جهان و در تمام ادوار تاریخ به گونه عامل مدرنیزه سازی جامعه قلمداد میگردد. در عین حال، بهبود از افکار شخصیتهای استثنایی سرچشمه میگیرد که به مرور زمان شکل عملی به خود گرفته و تساوی قدرت عقلانی مرد و زن را به اثبات میرساند.

ما نیز خواستیم تا به منظور تشویق این شخصیتها یکجا با همتای آلمانی ام که اینجا حضور یافته اند، جایزه "فرانسه و آلمان برای زن افغان سال" را ایجاد نمائیم. این جایزه همه ساله به مناسبت روز زن 8 مارچ به یک زن افغان که با فعالیتهای استثنایی اش تغییر را در وضعیت زنان در جامعه رونما نموده باشد تفویض خواهد گردید.
یک اثر هنری که به همکاری موسسه فیروز کوه توسط آقای وهاب مومند هنرمند و خطاط که امروز در جمع ما حضور دارند تهیه گردیده و به برنده جایزه تعلق خواهد گرفت. برعلاوه، یکی از پروژه های برنده جایزه تحت حمایت سفارتهای فرانسه و آلمان قرار خواهند گرفت.
زن افغان سال توسط یک هیئت داوری متشکل از شخصیتهای عالی افغانی و بین المللی انتخاب میگردد، در راس این هیئت خانم سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار دارد که از سهمگیری شان ابراز سپاس مینمایم. هر عضو هیئت داوری میتواند یک کاندیدا را پیشنهاد نماید و در رای گیری نیز میتواند یک رای به یکی از کاندیداها به استنثای کاندیدا که خودش پیشنهاد نموده ، بدهد.
جا دارد تا از تمام اعضای هیئت داوری ابراز سپاس نمایم چونکه همه شان در جریان هفته های اخیر زحمات زیاد را متقبل شدند. خاصتاً از سهمگیری فعال وزیر امور زنان نهایت مشکور میباشم. حضور چشمگیر شما بدون شک نمایانگر تعهد و اراده شما در قبال تقویت هر نوع فعالیت در بخش حقوق و جایگاه زنان در افغانستان میباشد.

برای این نخستین جایزه ما تصمیم گرفتیم تا یک زن فعال در بخش جهان هنر را متمایز سازیم که ثمر فعالیتهایش در بهبود زنان دیگر کارگر واقع شده باشند. در قرن 13 مولانا جلالدین رومی در وصف زن شعر ستوده بود که چنین میتوان تفسیر نمود : فقط سه صدا وجود دارد که لیاقت شکستن سکوت را دارند : صدای عشق، صدای شعر و صدای زن. مفاهیم چون شوروشعف، هنر و زنانگی از قرنها بدینسو منحیث متحرکترین نیرو در افغانستان قلمداد گردیده اند.
با استناد به شواهد میتوان چنین نتیجه گیری کرد که عظیم ترین سرمایه افغانستان جامعه آن است و زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند. وقتیکه زنان انکشاف نمایند چرخ انکشاف تمام کشور به حرکت می افتد. به کمک دوستان آلمانی ما، ما آرزومندیم تا موقف و جایگاه زنان افغان امروز را از طریق آموزش و سهمگیری شان در عرصه های مختلف در جامعه بالاتر ببریم.

به تاریخ 8 مارچ ما و شما بازهم در همین محل باهم ملاقات خواهیم کرد تا جایزه را به برنده آن تسلیم نمائیم. از همتای ام جناب سفیر صاحب سفارت آلمان دعوت مینمایم تا ایراد سخن فرمایند و به تعقیب آن خانم سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و رئیس هیئت داوری و جلالتمآب وزیر صاحب امور زنان رشته سخن را ادامه خواهند داد.

تاریخ نشر 25/02/2014

قسمت بالایی صفحه