متن اعلامیه کاترین اشتون راجع به انتخابات افغانستان [fr]

" من به شجاعت و دلاوری مردم افغانستان ارجگذاری میکنم چون آنها برای انتخاب رئیس جمهور شان به پای صندوق های رای رفتند. آنها به اثبات رساندند که زمامدار حکومت افغانستان باید از طریق رای مردم و نه از طریق خشونت تعیین گردد. به خصوص، شایان یاد آوری است که زنان زیاد علی الرغم ممانعتهای متعددی توانستند از خانه های شان بیرون برایند و رای شانرا به صندوق ها بریزند. بدینترتیب، آنها نیز وجیبه قانونی شانرا در قبال سیاست افغانستان ایفا نمودند. میخواهم از تلاشهای بی شائیبه مقامات افغانی و نیروهای امنیتی افغانی در راستای تامین امنیت انتخابات و برگزاری آن مطابق جدول زمانی تعیین شده، تقدیر به عمل آورم.

اتحادیه اروپا با اعزام تیم نظارت تحت رهبری Thijs Berman MEP تعهد اش در قبال پروسه انتخابات را تجدید نمود. این تیم الی موقع تکمیل شدن پروسه انتخابات در افغانستان باقی خواهد ماند. حال از تمام طرف ها تقاضا به عمل می آورم تا به کمیسیون انتخابات اجازه دهند تا وظیفه اش را انجام دهد و از دقیق بودن نتایج نهایی انتخابات که نشاندهنده اراده مردم میباشد، حتی الامکان اطمینان دهد. "

تاریخ نشر 17/04/2014

قسمت بالایی صفحه