مبارزه علیه مواد مخدر – تدویر جلسهء "گروه کوچک دوبلَن" [fr]

بروز دوشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی)، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان جلسهء "گروه کوچک دوبلَن برای افغانستان" را در اماکن سفارت کبرای جمهوری فرانسه واقع کابل ریاست نمود.

JPEG

گروه کوچک دوبلَن یک ساختار مشاوره و هماهنگی انعطاف پذیر و غیر رسمی است که به ابتکار اتحادیهء اروپا به میان آمده و به مسائل مرتبط به مشکلات تولید، قاچاق و تقاضای مواد مخدر، مسکرات و دخانیات غیرقانونی رسیدگی کرده می پردازد. اشتراک کنندگان این گروه درچوکات منشورهای بین المللی دربخش راهکار ضد مواد مخدر باهم همکاری تنگاتنگ دارند. ۲۸ دولت اتحادیهء اروپا و همچنان کشورهای استرالیا، کانادا، جاپان، ناروی، ایالات متحده امریکا، کُمیسیون اروپا و دفتر ضد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (او.ان.یو.دی.سی.) اعضای گروه متذکره را تشکیل می دهند. گروه های منطقوی و محلی تحت رهبری یک کشوری عضو اتحادیهء اروپا نیز وجود دارد. در افغانستان، فرانسه ریاست این گروه را عهده دار بوده و امور محوله آن را به پیش می برد.

این جلسه کاری بسطح بُلند درحضورداشت آقای مسعود اندرابی، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، آقای تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار گردید. نشست مذکور پانزده سفیر، نمایندگان دفتر ضد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (او.ان.یو.دی.سی.)، سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" و بازرس عمومی خاص برای بازسازی افغانستان – ("سیگَر") را که مقام اصلی نظارت کانگرس امریکا برای افغانستان توصیف می گردد، بدورهم آورد.

اشتراک کنندگان در جلسه، ایجاد یک نهاد هماهنگی عملیاتی را جهت افزایش موثریت جمعی درمقابل تعاملات مواد مخدر در افغانستان، مرقوم داشته پذیرفتند. مبارزه با این تعاملات خطیر و کشنده یک امر مبرم و اجتناب ناپذیر برای باثبات سازی و انکشاف افغانستان، این کشوری که همین اکنون نخستین تولیدکننده جهانی تریاک، دومین تولیدکننده چرس بوده و با صعود سرسام آور تولید مِتامفِتامین مواجه است، بشمار می آید. محض انجام یک همکاری موثرتر میان جمیع فعالان افغان و بین الملل زمینهء نائل آمدن به نتایج ملموس و مستمر را علیه این پدیده نحسی که جوامع مان، سرزمین افغانستان و دیگر کشورهای جهان را بطور دردآور و مصیبت باری ملوث و مبتلا ساخته است، فراهم می کند.

اطلاعیهء مطبوعاتی "گروه کوچک دوبلَن" را در زمینه از اینجا اخذ بدارید (به لسان انگلیسی) :

PDF - 183.5 kb
(PDF - 183.5 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه