ماه نوامبر (ماه های عقرب و قوس) : ماه سرمایه گذاری، پیش نمای از جذابیت فرانسه بسطح بین المللی

دستکم ۴۰ کشور جهان جمع ۲۵۰۰ تصمیم گیران خارجی آگاه، جمیع فعالان دیپلوماسی اقتصادی بسیج در راستای ارتقای کارکردهای خوب فرانسه !

JPEG

بروز پنجشنبه اول نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، فعالان امورعامه درخدمت جذابیت فرانسه، ماه سرمایه گذاری را در ۴۰ کشور جهان و نزد بیش از ۲۵۰۰ سرمایه گذار یا رهبر اذهان عامه خارجی آغاز نمودند. سفارتخانه های جمهوری فرانسه و شبکهء "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه)، جهت ارتقای خط السیر مسافرت به فرانسه و جلب و جذب سرمایه گذاران و استعدادهای بین المللی، خودرا بسیج می سازند.

تحت یک شعار : "فرانسه را برگزینید، یک اقتصاد باز، جذاب و رقابتی".

جذابیت فرانسه درحال توسعه است. نظر به درجه بندی آخرین نظرسنجی "کانتار پُبلیک" برای "بِزنِس فرانس" – (تجارت فرانسه)، سطح جذابیت فرانسه بوضوح بهبود یافته است. این جذابیت نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) برای سرمایه گذاران آلمانی ۵ نمره، برای سرمایه گذاران امریکایی ۲ نمره و برای سرمایه گذاران هندی ۱۳ نمره افزایش یافته است.

JPEG

سرمایه گذاران و رهبران اذهان عامه خارجی طی ماه نوامبر (ماه های عقرب و قوس) سال جاری با اتکا بر اعمال و ارقام می توانند کارکردهای عالی جدید فرانسه را سنجش و ارزیابی نمایند. روئسای شرکت های خارجی از انتخاب فرانسه در مسیر انکشاف فعالیت های اش در قلب نظم های حیاتی محلی که به بخش نوآوری و خلاقیت اهرام اهمی را ارائه می کند، گواهی خواهند داد.

ماه سرمایه گذاری برای تدویر چهارمین دوراش، حدوداً ۴۰ کشوری برخوردار از حق اولویت که %۹۰ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را در فرانسه تشکیل می دهند، هدف قرار داده است.

JPEG

دستکم ۵۰ رویداد برای زمینه سازی تعاملات و کارکردهای ذات البینی فعالان فرانسوی با تصمیم گیران محلی در قبال انجام تبادل نظریات درمورد ظرفیت ها و توانمندی های سرمایه گذاری در سرزمین فرانسه، تنظیم خواهد یافت. درکنار رویدادهای عمومی، مسائل اخص، از فاینتِک گرفته تا صحت، حین برگزاری رویدادهای اختصاصی نیز مطمح بحث و مطالعه قرار خواهد گرفت. رویدادهای مذکور فُرصت را هم مساعد خواهد ساخت تا دربارهء تأثیرات قابل انتظار اصلاحاتی درحال تطبیق در فرانسه، مانند اصلاحات بازار کار و شغل، اصلاحات فراگیری و تعلیمات مستمر، قانون "پَکت" به هدف تجسس و پویایی عملکردهای عالی شرکت ها و تشکیلات یا اصلاحات مترقی مالیات بر کمپنی ها با نرخ اسمی به %۲۵ تنزیل یافته از امروز تا سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی)، مجدداً برگشت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/novembre-le-mois-de-l-investissement-vitrine-de-l-attractivite-de-la-france-a-l

تاریخ نشر 06/11/2018

قسمت بالایی صفحه