ماموریت نظامی

از تابستان 2009 به این طرف، آتشه دفاعی از وزارت دفاع فرانسه نماینده گی مینماید. او مشاور سفیر فرانسه در امور دفاعی می باشد.

JPEG - 70.9 kb
کاروان در حال حرکت به طرف نجراب

گذشته از این، آتشه نظامی مسؤل پیشبرد و بهبود ارتباطات نظامی دو جانبه با قوای مسلح افغانستان می باشد.

JPEG - 51 kb
اردوی ملی افغانستان در میدان محاربه

آتشه نظامی توسط دو تن از افسران عالیرتبه نظامی قوای زمینی معاونت میگردد. این دو افسر عالرتبه از طرف ریاست همکاری امنیتی و دفاعی مسوول مشورتدهی به معاون وزیر دفاع در امور تعلیمات و پرسونل و به جنرال ریئس پوهنتون دفاع ملی در وزارت دفاع افغانستان، می باشد.

JPEG - 77.5 kb
همکاری نظامی – مکتب

آتشه نظامی رئیس پروژه ( آموزش نخبگان نظامی ) اردوی ملی افغانستان از طریق تدریس لسان فرانسوی در چوکات نظامی، انتخاب و آماده ساختن ستاژیران و پیگیری افسران که در فرانسه تحصیل نموده اند و یا توسط تیم استادان فرانسوی آموزش دیده باشند، میباشد.

JPEG - 73.1 kb
PNG - 351.2 kb

تاریخ نشر 30/10/2013

قسمت بالایی صفحه