مأموریت کوتاه نظامی – ۲۹ جون ۲۰۱۶ / ۹ سرطان ۱۳۹۵ – بازدید "اس.ای.سی.تی" [fr]

سترجنرال قوه هوایی آقای دونی مِرسیهِ، سرقوماندان اتحاد برای تغییر (اس.ای.سی.تی.) بروز شنبه ۱۸ جون ۲۰۱۶ (۲۹ جوزا ۱۳۹۵) در مراسم یادبود از فراخوان میهنی ۱۸ جون در سفارت فرانسه اشتراک ورزید. در این مراسم، بازرس عایشه شگوری متن تاریخی فراخوان میهنی ۱۸ جون ۱۹۴۰ میلادی را که بذریعهء آن جنرال شارل دو گول از لندن مردم فرانسه را به مقاومت در طول جنگ جهانی دوم دعوت نموده بود، بُلند قرائت کرد.

JPEG

مواصلت سترجنرال مِرسیهِ در چوکات بازدیدی از افغانستان و بدعوت جنرال نیکولسون (فرمانده عملیات "حمایت قاطع" و قواه امریکایی مستقر در افغانستان) و بقصد پشتیبانی از فرماندهی واحد عملیات (ای.سی.او.) صورت می پذیرفت. نامبرده بخصوص در قسمت امکانات موجوده برای پیمان اتلانتیک شمال یا "ناتو" در راستای هماهنگی بهتر فعالیت "ناتو" با سازمان های بین الحکومتی، حین مراحل باثبات ساختن صحنهء عملیات نظامی در کشوری مانند افغانستان، توجه خاصی مبذول داشته و اظهار علاقه مندی نمود.

JPEG

موصوف طی بازدیداش از سفارت، با آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر جدید فرانسه در افغانستان و نیز با مسئولین عمده بخش های مربوط به امنیت و دفاع این سفارت، بحث و گفتگو نمود.

JPEG

تاریخ نشر 30/06/2016

قسمت بالایی صفحه