مأموریت معاونه بخش آسیای جنوبی در کابل [fr]

معاونه بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه در اوایل ماه می ۲۰۱۶ یک مأموریتی را در کابل بسر رسانید.

خانم سونیا باربری بعد از انتصاب اش در ماه سپتامبر به مقام وظایف محوله در داخل هیئت رئیسه بخش آسیا "کیِ دو سی" یا وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، برای اجرای نخستین مأموریت در افغانستان از یک برنامه کاری سنگین و فشرده ای که طی آن با تعدادی کثیری از شخصیت های سیاسی افغان گفتگو نمود، مستفید گردید. نامبرده بخصوص با پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان ملاقات نمود و آقای گیلانی روند پیشرفت امور شورای مذکور را در راستای تأمین صلح به وی توضیح داد.

JPEG

خانم باربری همچنان توانست تا در چندین محفل و ضیافت ترتیب یافته بمناسبت عزیمت آقای سفیر ژان – میشل مارلو شرکت ورزد و با مسئولین سیاسی بلند پایه کشور، خاصتاً با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان تبادل نظر و بحث نماید.

JPEG

معاونه بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با این ملاقات های مختلف از بُرد و ابعاد چالش های که افغانستان را تهدید می کند و آنهم در چند ماه اندکی که به اجلاس سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) در وارسا و برگزاری نشست بروکسل باقی مانده است، آگاهی حاصل نمود.

در طول این بازدید، خانم سونیا باربری نیز به چند شرکت فرانسوی کابل سری زد و در آنجا با کارمندان سفارت و اعضأی مجتمع مستقر در کشور گفتگو نمود و بالاخره از انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) کابل جهت برداشت و ارزیابی مثبت از مأموریت عالی و کار شایسته ای که این نهاد طبی روزانه انجام می دهد، دیدار بعمل آورد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه