مأموریتی به ارتباط حفریات باستانشناسی در ولایت بامیان [fr]

آقای توماس لورِن، منشی علمی هیئت باستانشناسی فرانسه و افغانستان (دافا)، در چوکات مأموریت باستانشناسی فرانسه – افغانستان بامیان (مافاب)، حفریاتی را در ساحه تاریخی خواجه سبز پوش واقع در ولایت بامیان انجام داد. این حفریات منتج به کشف یک سلسله مجموعه واقعی مربوط به مراتب تدفین گردید که نظر به قرائن در عصر شاهان غوری شاید بین قرون دوازده و سیزده میلادی (مطابق به قرون پنجم و ششم هجری شمسی)، مدرسه ای بوده باشد وابسته به یک مقبره مجلل.

در چوکات مأموریت باستانشناسی فرانسه – افغانستان بامیان (مافاب)، آقای توماس لورِن، منشی علمی هیئت باستانشناسی فرانسه و افغانستان (دافا)، در ماه جولای گذشته در ساحه تاریخی خواجه سبز پوش حفریات باستانشناسی را رهبری نمود. ساحهء باستانی نامبرده در درهء فولادی ولایت بامیان قرار دارد.

در حالیکه تا اکنون ساحه تاریخی خواجه سبز پوش توجه اندک باستانشناسان را بخود جلب نموده بود، حفریات اخیر اما یک مجموعه واقعی مربوط به مراتب تدفین را آشکار ساخت. مجموعه باستانی متذکره متشکل است از یک عمارت مهمی بشکل مربعی واقع در وسط یک حویلی سنگ فرش شده که مربوط می گردد به دو مقبره مجلل حاوی آثار منقوش، معماری داخلی و کتیبه های مندرج. مجموعه یادشده نظر به قرائن مدرسه ای بوده است که بمنظور گرامیداشت از یک شخصیت شناخته شده ای مدفون در محل، اختصاص یافته بود. بازمانده های تاریخی، زمانیکه بخش وسیع افغانستان امروز تحت قیمومیت سلاطین غوری قرار داشت، به سده های دوازده و سیزده میلادی (مصادف به قرون پنجم و ششم هجری شمسی) برمی گردد، و این مجتمع باستانی در جمله عمده ترین مراکز آن وقت کشور محسوب می شد.

JPEG - 23.9 kb
Peintures et moulures décorant l’un des mausolées de Khwajâ Sabz Push.

نقاشی ها و معماری های که یکی از مقبره های خواجه سبز پوش را مزین کرده است

مأموریت باستانشناسی فرانسه – افغانستان بامیان (مافاب) می کوشد تا تمامی محلات و آبدات اسلامی دره های بامیان را به هدف شناخت و درک بهتر از عصر و مراحل گرایش به دین مبین اسلام و انکشاف فرهنگ های جدید در منطقه ای که خاصتاً بخاطر یافته های دوران تمدن بودایی اش شهرت یافته است، مورد تشبث و تحقیق علمی قرار دهد. قابل یادآهانی می باشد که ساحات مذکور از قبل شناسایی گردیده و الآن تحت تدقیق و مطالعه عمیق است.

JPEG - 29.4 kb
L’équipe de la DAFA sur le site de Khwajâ Sabz Push à la fin des travaux de fouille.

تیم هیئت باستانشناسی فرانسه و افغانستان (دافا) حین ختم حفریات اش در ساحه باستانی خواجه سبز پوش

این مأموریت که با همکاری نزدیک وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، انستیتیوت باستانشناسی افغانستان و ولایت بامیان انجام می یابد، به هیئت باستانشناسی فرانسه – افغانستان بامیان (مافاب) نیز فُرصت داد تا به حدوداً ده محصل پوهنځی باستانشناسی پوهنتون بامیان، تخنیک های حفریات و نقشه برداری باستانشناسی را آموزش دهد.

جهت دریافت معلومات مزید درمورد هیئت باستانشناسی فرانسه و افغانستان (دافا) و مأموریت هایش در کشور :

http://www.dafa.org.af/
PNG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه