لیسه عالی نسوان ملالی با اخذ نشان های عالی اکادمیک مفتخر گردید [fr]

سفیر فرانسه بمناسبت برگزاری جشن ملی کشور فرانسه در لیسه عالی نسوان ملالی کابل، مدال های عالی اکادمیک را به مدیره و یک استاد لسان فرانسوی این نهاد تعلیمی اعطأ نمود.

آقای فرانسوا ریشیهِ سفیر فرانسه در افغانستان، بتاریخ ۱۳ جولای ۲۰۱۶ (۲۳ سرطان ۱۳۹۵) در مراسم جشن ملی فرانسه که در لیسه عالی نسوان ملالی کابل تدویر یافته بود، اشتراک ورزید.

JPEG

بدین مناسبت، سفیر فرانسه دو مدال عالی اکادمیک را، هر یک به خانم وردک، مدیرهء لیسه عالی نسوان ملالی کابل و به خانم رفیق، استاد لسان فرانسوی در این لیسه تفویض نمود.

JPEG

این دو استاد تدریسات ثانوی، از اوان دوران خدمت مسلکی شان، با ایثار و اخلاص در راستای بهبود شرایط دسترسی بخصوص دختران جوان افغان به تعلیم و تربیه و اما نیز در ارتقای تدریس و دانش لسان فرانسوی در افغانستان، زحمت کشیده و فعالیت نموده اند.

JPEG

این محفل رسمی را سروده های دسته جمعی دختران جوان لیسه ملالی، بطور دلپذیری آذین بخشید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه