لیبیا – سوءقصد علیه آقای فیض سراج، صدراعظم حکومت لیبیا (۲۰ فبروری ۲۰۱۷ / ۲ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بروز سه شنبه ۲۱ فبروری ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۳ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی با آقای فیض سراج، صدراعظم حکومت لیبیا و رئیس شورای ریاست جمهوری، جهت ابراز مراتب پشتیبانی اش به تعقیب حمله ای که کاروان صدراعظم لیبیا را بتاریخ ۲۰ فبروری (۲ حوت) در شهر طرابلس هدف قرار داد، بحث و گفتگو نمود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو این عمل را نکوهش و حمایت تام فرانسه را از شورای ریاست جمهوری و از کوشش و سعی لازمه جهت رسیدن به یک سازشی میان همه نیروهای سیاسی لیبیا در تماس با سازمان ملل متحد و ممالک منطقه، دوباره تجدید نمود.

وزیر امور خارجه حکومت فرانسه تعهد کشور فرانسه را به قدرتمند ساختن گارد ریاست جمهوری نیز یادآور شد. بدین منظور، جنرال نجمی ناکوا، قوماندان قوه متذکره بزودی عازم پاریس می گردد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/libye-attentat-contre-le-premier-ministre-fayez-sarraj-20-02-17

تاریخ نشر 22/02/2017

قسمت بالایی صفحه