لیبیا – اطلاعیه مشترک (پاریس، ۲۵ جولای ۲۰۱۷ / ۳ اسد ۱۳۹۶)

در حمایت از عملکرد سازمان ملل متحد و در چوکات تطبیق توافقات سخیرات، با درنظرداشت ابتکارات سازمان های بین المللی متعهد به کشور لیبیا، بخصوص اتحادیهء افریقا، اتحادیهء اروپا، لیگ دول عرب، با خاطر نشان نمودن بذل تلاش های کشورهای دوست و شرکای لیبیا در ماه های گذشته، خاصتاً مصر، الجزایر، امارات متحده عربی، مراکش، تونیزیا و ایتالیا.

PNG

آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با دعوت از آقای فیض سراج، رئیس شورای ریاست جمهوری حکومت تفاهم ملی و آقای خلیفه حفتر، قوماندان اعلاء اردوی ملی لیبیا در شهرک سِل سنت – کلو بروز سه شنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۳ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، خواست سهم خویش را در حل و فصل بحران لیبیا ادا نماید.

این ابتکار در پشتیبانی تام از مأموریت آقای اغصان سلامهِ، نماینده خاص جدید دبیر کل سازمان ملل متحد که در مذاکرات و تبادل نظریات مورخ ۲۵ جولای (۳ اسد) شرکت ورزید، صورت پذیرفت. هدف فرانسه سهمگیری در تکوین و تعبیه یک راه حل سیاسی و کمک به لیبیایی ها در مسیر تحکیم توافقنامه سیاسی بین اللیبیایی سخیرات جهت بیشتر عملیاتی و ادغامی ساختن آن بود.

JPEG

ملاقات و مشافهه در شهرک سِل سنت – کلو به دنبال دیدارهای که قبلاً به سطوح مختلف در ابوظبی، قاهره و در الجزایر و با ادغام دوباره عناصر مورد توفق همگان انجام پذیرفت. این ملاقات می کوشید تا گفتگوی جامع و همه گیر بین اللیبیایی که در آن جمیع فعالان دارای عزم و اراده نیک جا داشته باشند، پیگیری گردد. (...)

جهت اخذ معلومات مزید در عرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/libye/evenements/article/libye-declaration-conjointe-25-07-17

تاریخ نشر 30/07/2017

قسمت بالایی صفحه