لویی بریل کی بود ؟

لویی بریل (متولد ۴ جنوری ۱۸۰۹ – متوفی ۶ جنوری ۱۸۵۲ میلادی / ۱۴ جدی ۱۱۸۷ – ۱۶ جدی ۱۲۳۰ هجری شمسی در پاریس)، مخترع فرانسوی ساختار خاصی برای نابینایان بود که بالاخره به اسم خوداش شهرت جهانی یافت، یعنی "سیستم بریل".

JPEG

این ساختار کسب اطلاعات و آموزه ها مبتنی بر نوشتار لمسی حاوی نقاط برجسته بوده و برای اشخاصیکه از بابت نابینایی و یا کم بینی شدید رنج می برند، تدوین و تعبیه گردیده است. با اختراع این ساختار جهت دسترسی این چنین افراد معلول از ناحیهء چشم و دید به مطالعه، کتب، ...، نامبرده انقلابی بزرگی را در زندگی شان ایجاد کرد.

PNG

به افتخار و یادبود از این شخصیتی در اصل صنعتگر، اهل علم و تعلم، و خلاق که خود نیز در آوان کودکی از نعمت بینایی محروم شده بود، تاریخ ۴ جنوری (۱۴ جدی) هر سال را به روز بین المللی بریل مسمأ گردانیدند.

JPEG

Le 4 Janvier 1809 naissait Louis Braille, celui qui a changé la vie des non-voyants. En son honneur, le 4 janvier est devenu la journée mondiale du braille : https://twitter.com/hashtag/journ%C3%A9emondialedubraille?src=hash

در زمینه، گزارش کوتاه ذیل را تماشا کنید : : https://twitter.com/i/status/1081127600133595137

تاریخ نشر 24/01/2019

قسمت بالایی صفحه