لبنان – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۷ می ۲۰۱۸ / ۱۷ ثور ۱۳۹۷)

سوال : واکنش شما به دنبال تقویت موقف حزب الله در انتخابات لبنان چی است ؟

جواب : جمهوری فرانسه، برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان را بروز یکشنبه ۶ می (۱۶ ثور)، به کشور و مردم نجیب لبنان تبریک عرض می دارد. این انتخابات یک مرحله مهمی در زندگی سیاسی و مردم سالار این کشور محسوب می گردد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-q-r-extrait-du-point-de-presse-07-05-18

تاریخ نشر 08/05/2018

قسمت بالایی صفحه