لبنان – حقوق زنان – ابطال یک مقرره جزأیی (۱۶ آگست ۲۰۱۷ / ۲۵ اسد ۱۳۹۶)

پارلمان لبنان بتاریخ ۱۶ آگست ۲۰۱۷ میلادی (۲۵ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) یک مقرره جزأیی مرعی الاجرا را ملغی اعلام کرد. این مقرره به عامل یک تجاوز جنسی، در صورتیکه متجاوز مذکور با قربانی اش ازدواج می کرد، اجازهء رهایی از پیگرد عدلی و قضایی را می داد.

JPEG

ما به همه فعالانی که در راستای ابطال مقرره متذکره بسیج گردیده و سعی و تلاش ورزیدند، تبریک عرض نموده، و از این پیشرفت استقبال و تمجید بعمل می آوریم.

با این وجود، ملاحظاتی چند در بعضی موارد وجود دارد. ما امیدواریم که در اسرع وقت این ملاحظات و خودداری ها نیز برطرف شده و منسوخ اعلام گردد.

فرانسه در مقابل انواع خشونت های اعمال شده بر زنان و تبعیض ها مبتنی بر جنسیت متعهد می باشد. فرانسه در سراسر جهان مدافع حقوق، خودکفایی و آزادی زنان بوده، و برضد تمامی اشکال خشونت ها با زنان می رزمد.

JPEG

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-droits-des-femmes-abrogation-d-une-disposition-penale-16-08-17

تاریخ نشر 22/08/2017

قسمت بالایی صفحه