لبنان – افتتاح مکتب منطقوی ماین روبی بشردوستانه (۵ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۳ میزان ۱۳۹۶)

کشور فرانسه از افتتاح مکتب منطقوی ماین روبی بشردوستانه بروز پنجشنبه ۵ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۳ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در کشور لبنان و باحضورداشت آقایان زیاد نصر، جنرال لبنانی، برونو فووشهِ، سفیر کبیر فرانسه مقیم کشور مذکور و جنرال دیدیهِ برووس، رئیس همکاری های امنیتی و دفاعی، استقبال و قدردانی می کند.

JPEG

هدف از ایجاد این مکتب، پذیرایی از افراد ملکی و نظامی وابسته به منطقه، و آموزش دهی به ایشان در عرصه خنثی سازی، از میان برداشتن و تخریب مواد انفجاری خواهد بود.

فرانسه که پابند عهداش در قبال محافظت از مردم ملکی است، در اصل ابتکار این رویکار قرار داشت و با حمایت اتحادیهء اروپا فعالانه در منصه عمل درآوردن آن سهم گرفت. مکتب منطقوی یادشده باید طی سال های آینده زمینهء پاسخگویی موثر را به ضرورت های ماین روبی بشردوستانه در ساحه ای که امروز درگیر جنگ و دهشت افگنی است، فراهم سازد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-inauguration-de-l-ecole-regionale-de-deminage-humanitaire-05-10-17

تاریخ نشر 09/10/2017

قسمت بالایی صفحه