لبنان – ابلاغیهء سخنگوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه - (اول سپتامبر ۲۰۱۹ / ۱۰ سنبله ۱۳۹۸)

ما با تشویش و نگرانی جریان تیراندازی ها را در دو کنار خط مرزی موسوم به خط آبی دنبال می نماییم.

ما هر یکی از جوانب درگیر منازعه و مناقشه را به حداعظم خویشتن داری، و به بذل جد و جهد در راستای فروکش کردن هرچه سریعتر تنش های جاری دعوت می نماییم.

جمهوری فرانسه بعد از وقوع حوادث مورخ ۲۵ آگست ۲۰۱۹ میلادی (۳ سنبله ۱۳۹۸ هجری شمسی)، تماس ها و ارتباطات را بمنظور پرهیز از افزایش تنش ها تشدید می بخشد. رئیس جمهوری فرانسه طی روزهای گذشته با آقایان بنیامین نَتانیاهو، صدراعظم دولت اسرائیل و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این عرصه صحبت و مشافهه نمود. ما با تمامی فعالان لبنانی در تماس مستمر هستیم. جمهوری فرانسه قصد دارد تا بذل تلاش های خویش را در این مسیر پیگیری کند، و از هر یکی از طرفین ذیدخل قضیه می طلبد تا درقبال برگشت سریع به آرامش، مکلفیت ها و مسئولیت های خویش را بپذیرند.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/liban-declaration-de-la-porte-parole-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-243905

تاریخ نشر 05/09/2019

قسمت بالایی صفحه