قونسل ها در مقابل اوضاع و حالات استثنأیی"، تدویر میزهای مدور – شب دوشنبه ۳ جولای ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۲ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در راستای عرضهء خدمات لازمه برای محافظت از جامعهء فرانسوی مقیم خارج، یک شبکه وسیع قونسلی را از شهر ریو گرفته تا شهر لندن و با عبور از شهر میلان، هدایت و رهبری می کند.

JPEG

امور یومیه یک قونسل در قرن بیست و یکم چگونه بسر می رسد ؟ یک قونسل چطور فرانسوییانی را که در حال سفر و یا مقیم در خارج از کشور اند، همکاری نموده و مدد می رساند ؟ قونسل چگونه با بحران های بین المللی دست و پنجه نرم می کند ؟ موصوف حین بروز رویدادهای بزرگ بین المللی، با مقامات محلی به کدام شیوه ای همکاری و رفتار می نماید ؟ وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت ارائهء پاسخ ها به پرسش های یادشده از شما دعوت بعمل می آورد تا شب دوشنبه ۳ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۲ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) از ساعت ۷ شام الی ۹ شب در دو میز مدوری تحت عناوین ذیل اشتراک ورزیده، افتخار بخشید :

- رویدادهای بزرگ (ورزشی، فرهنگی وغیره)

- مدیریت بحران (سوءقصدها، بحران های سیاسی وغیره)

ما امیدواریم تا در این رخداد استثنأیی که بروی همه باز است، با حضورداشت چشمگیر و کثیر تشریف بیآورید (ثبت نام مجانی و الزامی است).

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/les-consuls-face-a-l-exceptionnel-tables-rondes-03-07-17

تاریخ نشر 26/06/2017

قسمت بالایی صفحه