قصر موسیقی اِکزاویهِ ویلهان با اشتراک در پنجاه و هفتمین جشنواره هر دوسال هنر معاصر ونیز، از کشور فرانسه نمایندگی می کند.

قصر فرانسه بمناسبت پنجاه و هفتمین جشنواره هر دوسال هنر معاصر ونیز، از تاریخ ۱۳ الی ۲۶ می ۲۰۱۷ میلادی (از ۲۳ ثور تا ۵ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) از نصب و جابجایی "ستودیو ونیزیا" مربوط به هنرمند فرانسوی اِکزاویهِ ویلهان پذیرایی می کند.

JPEG

قصر فرانسه در این جشنواره هر دوسال هنر معاصر که از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی و متصدی اش، انستیتیوت فرانسوی، با همکاری و سعی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه حمایت می شود، از کشور فرانسه نمایندگی می کند.

این رویداد هنری و فرهنگی در پهلوی جشنواره های هر دوسال مهندسی و موسترا به افتخار هنر هفتم، یکی از معتبرترین تظاهرات و تجمعات اختصاص یافته به هنر معاصر محسوب می گردد، و هدف اش ارتقای کانون اجماع هنرمندان متبحر و مستعد است.

JPEG

امسال رویکاری که از سوی هنرمند یادشده بگونه سیار تعبیه گردیده است، درخشش فراتر از ونیز خواهد داشت.

قصر موسیقی "ستودیو ونیزیا" از اِکزاویهِ ویلهان

قصر فرانسه مربوط به جشنواره هر دوسال ونیز سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) بوسیلهء اِکزاویهِ ویلهان به یک دستگاه و جایگاه موسیقی مبدل شده است که در آن موسیقی نوازان حرفوی سراسر جهان طی تظاهرات و تجمعات هنرنمای خواهند نمود. آقای ویلهان، هنرمند فرانسوی و آقایان کریستیان مارکلیِ و لیونِل بوویی، کمیشنرهای قصر فرانسه ازاین موسیقی نوازان جهان دعوت بعمل آورده اند. این دستگاه موسیقی و هنر با الهام از دنیای "ستودیو" که ستودیوی ثبت و ستودیوی هنرمند را یکجا بازتاب می دهد، با حجم، نقش و نگار و فضای قصر فرانسه ماهرانه و هنرمندانه بازی خواهد کرد. بازدید کنندگان و مدعوین در طول جشنواره هر دو سال ونیز، با سامان آلات استثنأیی موسیقی که بعضی شان به همین مناسبت ایجاد خواهند شد، آشنایی حاصل نموده و نوا و ترنم موسیقی نوازان جمیع افق و فرهنگ ها را سمع خواهند توانست. (...)

JPEG

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/article/la-france-representee-a-la-57e-biennale-d-art-contemporain-de-venise-par-le

تاریخ نشر 15/05/2017

قسمت بالایی صفحه