قزاقستان – افتتاح مجتمع سرمایه گذاری های فرانسه – قزاقستان از جانب ژان – بَتیست لوموان (۲۸ می ۲۰۱۸ / ۷ جوزا ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۲۸ می ۲۰۱۸ میلادی (۷ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی)، مجتمع سرمایه گذاری های جمهوری فرانسه و جمهوری قزاقستان از جانب آقایان ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت در وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه و یِرلان خیروف، رئیس کُمیتهء دولت در امور سرمایه گذاری جمهوری قزاقستان افتتاح گردید. آقایان لوموان و خیروف قبل از گشایش این مجتمع، درمورد پرونده های اقتصادی عمده دوجانبه بحث و گفتگو نمودند.

JPEG

بیش از ۱۳۰ شخصیت و هویت که اکثریت شان را شرکت های فرانسوی تشکیل می داد، در تبادلات سهم گرفتند.

رویداد مذکور چند هفته قبل از گرامیداشت از دهمین سالگرد پیمان مشارکت راهبردی مورخ ۱۱ جون ۲۰۰۸ میلادی (۲۱ جوزا ۱۳۸۷ هجری شمسی) میان جمهوری فرانسه و جمهوری قزاقستان رُخ داد. این واقعه، بعد از ملاقات اخیر آقای باقیجان ساگینتایف، صدراعظم جمهوری قزاقستان در شهر آستانه با شرکت های فرانسوی حاضر در این کشور، یک مرحله جدید مهمی را درعرصهء تبادلات اقتصادی دوجانبه مان رقم زد.

تذکار باید داد که جمهوری قزاقستان نخستین شریک اقتصادی و تجاری جمهوری فرانسه در آسیای مرکزی است. از سوی دیگر، جمهوری فرانسه سومین بزرگترین سرمایه گذار در جمهوری قزاقستان محسوب گردیده که در آنجا شرکت های مان یک سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ارزش ۳،۱۳ میلیارد دالر در اختیار دارند. منشی دولت در وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه به آرزوی تعمیق همکاری اقتصادی دوجانبه، توجه مقامات قزاقستانی را نیز به جاذبیت سرزمین فرانسه برای سرمایه گذاران خارجی جلب نمود.

جهت دریافت معلومات مزید :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakhstan/evenements/article/kazakhstan-ouverture-du-forum-des-investissements-france-kazakhstan-par-jean

تاریخ نشر 30/05/2018

قسمت بالایی صفحه