قرقیزستان – سقوط طیاره (۱۶ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۷ جدی ۱۳۹۵)

با تأثر و تأسف عمیق از سقوط طیاره ای دیروز در بیشکک پایتخت قرقیزستان، که منجر به کشته شدن دستکم ۳۵ تن منجمله تعدادی از اطفال گردید، اطلاع حاصل نمودیم.

فرانسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان ابراز می دارد.

ما، در این چنین حالت غم انگیز و دردناک، در کنار کشور قرقیزستان می ایستیم.

جهت معلومات :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kirghizstan/evenements/article/kirghizstan-accident-d-avion-16-01-17

تاریخ نشر 17/01/2017

قسمت بالایی صفحه