قبرس – دیپلوماسی فرهنگی – اخبار باستانشناسی (۷ جون ۲۰۱۷ / ۱۷ جوزا ۱۳۹۶)

انستیتیوت فرانسوی قبرس جهت برگزاری کنفرانس باستانشناسی پروفیسور ژان – دونی ویین، رئیس تحقیق و تجسس در مرکز ملی تحقیقات علمی، تحت عنوان "مراحل آغازین دورهء نئولیتیک در قبرس"، بروز چهارشنبه ۷ جون ۲۰۱۷ میلادی (۱۷ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) میزبان ۸۰ تن از دانشمندان وابسته به ۲۵ کشور جهان بود.

JPEG

این ابتکار درچوکات یک برنامهء مشارکتی با پوهنتون قبرس و دیپارتمنت آثار عتیقه صورت پذیرفت.
ابتکار مذکور شرکای فرانسوی چون مکتب فرانسوی آتن، مرکز ملی تحقیقات علمی و موزیم ملی تاریخ طبیعی را بسیج ساخت.

این رویداد در دورنمای منطقوی، بیانگر تحرک همکاری علمی میان فرانسه و قبرس بود، و نیز هدف ارتقا و ارجدهی به غنامندی همکاری ما را در عرصهء باستانشناسی داشت. عملاً و از سال ها بدینسو، چهار مأموریت فرانسوی در قبرس مشغول حفریات باستانی استند.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chypre/evenements/article/chypre-diplomatie-culturelle-actualite-archeologique-07-06-17

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه